Grundvattenboken

Ny bok samlar kunskap om grundvattnet

– Ett referensverk med vår samlade kunskap om grundvatten, som beskriver svenska förhållande både när det gäller geologi, juridik och terminologi.
Så sammanfattar Charlotte Sparrenbom, docent, forskare och föreläsare vid geologiska institutionen på Lunds universitet, den nyligen utkomna ”Grundvattenboken”.

Charlotte Sparrenbom är tillsammans med Hans Jeppson på WSP huvudförfattare och redaktör för boken. De båda fanns med när det ordnades ”release- party” under smittskyddsanpassade och fältmässiga förhållanden på parkeringen vid SGU:s regionkontor i Lund i början av februari.

Arbetet med den över 600 sidor tjocka och kunskapsmättade boken har pågått i flera år. Den har totalt 18 medförfattare och ges ut av Student- litteratur. Målgruppen var inledningsvis studenter, men har vidgats efterhand.

– Den vänder sig även till ingenjörer, miljövetare och geologer samt andra na- turvetare som på olika sätt arbetar med vatten, och givetvis till branschen, såväl borrbranschen som den geotekniska. Det är fler än man först tror som arbetar med grundvattenrelaterade frågor och som kan ha nytta av den här boken, säger Charlotte Sparrenbom.

Svenska förhållanden

Hon betonar betydelsen av att boken utgör ett samlat verk som utgår från just svenska förhållanden:

– Mycket av det vi använt oss av fram till nu har varit främst engelskspråkig litteratur med andra geologiska förhållanden. Den här boken beskriver vår egen geologi, juridik och terminologi kring grundvattnet, säger hon.

Det som hänt de senaste åren, med återkommande torrperioder och vattenransoneringar, har ökat intresset för vatten generellt.

– Fler och fler har fått upp ögonen för att vi inte alltid har vatten i rätt mängd och av rätt kvalitet på rätt plats, säger Charlotte Sparrenbom.

En källa till kunskap

Borrföretagens vd Pär Malmborg fanns på plats vid boksläppet i Lund:

– Det är viktigt för vår bransch att vi nu får all den här kunskapen samlad på ett ställe och inte minst att boken också ger oss en gemensam terminologi kring grundvatten. Borrtekniken kan våra medlemmar redan, men den här boken svarar på väldigt många andra frågor, som är starkt relaterade till vår verksamhet. Jag ser den som en viktig kunskapskälla, säger han.

En fantastisk resa

Göran Persson på HP Borrningar är en av medförfattarna och hade tagit initiativet till arrangemanget i Lund. Han medverkar bland annat i kapitlen om undersöknings- och produktionsborrning.

– För mig som borrare har det varit en fantastisk resa att vara med i arbetet och få möta all den kunskap som finns. Både före och efter borrning behövs det kunskap och jag tror och hoppas att boken ska bli en inspiration och kanske också en inspiration att lära sig ännu mer, säger Göran Persson.

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: GÖRAN PERSSON OCH JÖRGEN OLSSON

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.