Ny nationell samordning av dricksvattenfrågor

En ny nationell samordningsgrupp för dricksvatten ska göra arbetet mer aktivt och drivande. Gruppen har haft sitt första möte, då tio myndigheter och aktörer enades om ett antal fokusområden framöver.

Den nya Nationella samordningsgruppen för dricksvatten, som ersätter
det tidigare nätverket, kommer i högre grad att verka för att dricksvattenfrågor införlivas i myndigheternas verksamhetsplanering. Mot den bakgrunden bemannas samordningsgruppen av myndigheteter, varav SGU
är en, samt företrädare från Sveriges Kommuner och Regioner och Svenskt vatten.

Vid samordningsgruppens första möte beslutades om inrättandet av tre arbetsgrupper och om följande fokusområden:

  • Informationssäkerhet för uppgifter inom dricksvattenförsörjningen.
  • Dricksvattenproducenters och distributörers planering och förberedande åtgärder under kris, höjd beredskap och krig.
  • Regionala vattenförsörjningsplaner.
  • Utvärdering av statsbidrag för bättre vattenhushållning.
  • Genomförandet av det nya dricksvattendirektivet.
  • Klimatförändringar och dess påverkan på dricksvattenkvalitet.
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.