Överklagan i Kårböle

En fastighetsägare i Kårböle i Ljusdal som fått nej på sin ansökan att borra för geoenergi till villan har överklagat till länsstyrelsen. Platsen ligger inom vattenskydds- område och borrhålet skulle hamna mindre än 200 meter från vattentäktens borrhål. Avslaget gavs med motiveringen att det nns risk för förorening av köldbärarvätska men även risk för mikrobiell påverkan genom ytvatteninträngning från foderrör och borrhål. Fastighetsägaren överklagar med motiveringen att andra boende i området fått tillstånd och att avslaget strider mot likställighetsprincipen i kommunallagen, rapporterar nyhetssidan Hela Hälsingland.