Rådet för samhällsbyggnad: Det behövs mer geologi i samhället

Ett forum för dialog och utbyte av information – och ett fönster för branschen till Näringsdepartementet. Med Rådet för samhällsbyggnad vill SGU hålla örat mot marken.

Två gånger om året samlas Rådet för samhällsbyggnad, ett av flera så kallade användarråd som SGU driver.

Charlotte Defoort, hydrogeolog på SGU. Foto: SGU.

– Vi använder råden för att berätta om vår verksamhet med de aktörer som använder vår information och för att få veta vad branscher och samhälle behöver. Vi vill samtidigt veta vad som är på gång i de olika branscherna. Det är ett informationsutbyte om samhällsutvecklingen utifrån ett geologiskt perspektiv, säger rådets sekreterare Charlotte Defoort, hydrogeolog på SGU.

Informationsutbytet är viktigt för att SGU ska kunna anpassa sin verksamhet efter omvärldens förväntningar och möta de behov som finns.

– Vi vill komma ut så bra som möjligt med den information vi har, förklarar Charlotte Defoort.

Förutom att de olika representanterna berättar vad som är nytt inom deras områden och vilka frågor som är viktiga och kanske kritiska, görs ett antal olika presentationer där SGU eller någon annan aktör gör fördjupningar.

– Vid de senaste mötena har vi berättat om vår grundvattensatsning och vårt maringeologiska arbete.

Mer geologi i samhället

En återkommande fråga är bristen på geologisk kompetens. Universiteten och högskolorna saknar studenter samtidigt som professorerna är på väg mot pension.

– Byggbranschen skriker efter folk och konsulterna har svårt att hitta geologisk kompetens. Vi ser i rådet att det behövs mer geologi i samhället, säger Charlotte Defoort.

De viktigaste frågorna som kommer upp på rådets möten, exempelvis kompetensbristen, sammanfattas av SGU som sedan lyfter dem vidare till Näringsdepartementet. Rådet blir på så sätt även en kanal till politikerna för branschen.

Viktig instans

Johan Barth, vd på Geotec och ledamot i rådet, lyfter just informationsutbytet som centralt för Geotec och borrbranschen.

– SGU är en extremt viktig instans för våra medlemmar. Myndigheten sitter på både grundläggande geologisk information och information som är viktig ur energi- och livsmedelssynpunkt. Dessutom förser våra medlemmar SGU med data kring geologiska förhållanden genom att lämna in brunnsprotokoll.

– Det är ett väldigt bra forum för att få information från SGU, men även att kunna föra fram egen information och synpunkter som samtidigt når de andra aktörerna i rådet, förklarar Johan Barth.

Grundvattenfrågor är generellt viktiga menar Johan Barth och lyfter särskilt fram hur skyddsområden kring grundvattnet ska utformas och vilka restriktioner som ska gälla.

– Här har SGU och brunnsborrarna ofta samma syn, medan kommunerna kan ha en annan uppfattning. Det är ett exempel då rådet är ett viktigt forum för dialog.

Text: Lars Wirtén

Rådet för samhällsbyggnad

SGU:s råd för samhällsbyggnad är ett organ för informationsutbyte och diskussion om frågor rörande geologisk information för en hållbar utveckling inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

I rådet är följande aktörer, utöver Geotec, representerade: Svenska Teknik & Designföretagen, Trafikverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Bergmaterialindustri, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Boverket, Statens geotekniska institut, KTH, ÅF, NCC och Göteborgs stad. Ordförande är SGU:s generaldirektör Lena Söderberg.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *