Råvaruleveranser utmanar leverantörerna

Försenade råvaror, höjda priser och jakt på containrar. Det är tuffa tider för de leverantörer borrbranschen är beroende av.

Leverantörerna har svårt att få tag i varor, och till vilken kostnad vet de inte alltid. Men de har samtidigt fulla orderböcker och gör vad de kan för att i sin tur leverera i rätt tid till rätt pris.

De som förser borrbranschens leverantörer med råvaror och komponenter har prislistor som mer eller mindre satts ur spel. Leverantörer Borrsvängen talat med har problem att få fram råvaror och produkter inom främst gummi, stål och plast. De räknar med prisökningar, men i vilken omfattning vet de ibland inte förrän varorna står utanför dörren.

Hand i hand med ökade råvarupriser går containerbrist och långa leveransförseningar. Pandemin har fört med sig rekordhöga priser på containrar från exempelvis Kina – här är ökningar med över tusen procent verklighet.

Leverantörerna gör vad de kan för att få fram de varor kunderna efterfrågar. Den egna prissättningen tacklar de på lite olika sätt, men alla är angelägna om att inte förlora kunder, för det är tryck i marknaden.

Ola Håkansson, vd EMS Teknik.

EMS Teknik, Ola Håkansson vd, Åhus:

– Vår personal har klarat sig bra från covid, både här i Sverige och i Norge och Finland, och försäljningen har varit stabil. Jag är överraskad att det fortfarande går bra, vi var beredda på det värsta. Men vi är i en bransch med vattenrelaterade produkter, vi är grossister i pumpar och tillbehör och levererar anläggningar till brunnsborrare, och vatten är ju livsavgörande. Det och att vi på förhand hade ett rejält lager har nog räddat oss.

– Men visst har pandemin påverkat oss. Just nu ägnar två medarbetare dagarna åt att ringa runt och jaga komponenter, vi måste köpa in från fler håll än vi brukar. Det kan vara 140 dagars ledtid för glasfibertankar och då får vi erbjuda kunden ståltankar som gör samma jobb. De är lite tyngre och det är inte riktigt samma sak, men vi erbjuder en lösning.

– Vi har drabbats av prisökningar på både råvaror och frakt, på koppar till elmotorer och stål till pumpar såväl som på frakt från USA. Vi har tillverkning av egna produkter i Taiwan och där och i USA är det containerbrist. Vi lever med rörliga prislistor från våra leverantörer, men försöker behålla vår egen prislista. Den revideras först i mars, vi försöker rida ut det.

– Ett brett sortiment ger möjlighet att leverera alternativ och vi kan inte se några större konsekvenser för våra kunder i borrbranschen. Många har trots allt förståelse och är till och med förvånade att vi klarar våra leveranser. Dessvärre ser jag inte riktigt slutet på hur marknaden påverkas.

Matthew Skinner, försäljningschef Scandia Pumps.

Scandia Pumps, Matthew Skinner försäljningschef, Fjärås:

– I stort sett har de förändringar vi tvingats göra under pandemin varit positiva. Vi har lyckats arbeta effektivt från hemmakontoret och har organiserat möten och kontakter på ett sätt som minimerar spridningen av covid. Ingen har testat positivt.

– Vi är helhetsleverantör av tekniska lösningar för vatten och avlopp, i samarbete med globala partners. För det mesta får vi tag i de komponenter vi behöver, men vi har varit tvungna att ha minst två leverantörer för alla nyckelprodukter. De flesta produkterna tillverkas inom Europa, men det har blivit svårt att bibehålla lagernivåerna på dem vi importerar från Asien, på grund av brist på containrar. I och med att vi säkerställt att vi har alternativa leverantörer av likvärdiga produkter har vi stort sett lyckats hålla lagernivåerna.

– Vi har fått prishöjningar för samma produkter flera gånger på ett år, vilket gjort det väldigt svårt att hålla koll på priserna. Priserna på några nyckelprodukter har ökat mer än vi någonsin upplevt.

– Leveranserna till borrbranschen klarar vi tack vare våra lojala kunder, som under pandemin accepterat att vi levererar en likvärdig produkt när vi inte får tag i ordinarie.

– Om jag ser slutet på problematiken? Självklart!

Driconeq, Johan Åhs försäljningschef borrör och utrustning, Sunne:

– I början av pandemin dippade vi, i en annars stabil tillväxt, och då drog vi ner på bemanningen och ansökte om statligt stöd. Men plötsligt ökade det i orderboken igen. Vi har gått samman med Mincon, som har fokus på teknikutveckling, och tillsammans kan vi möta efterfrågan. Vi har bara haft ett par fall av covid, alla säljare har arbetat hemifrån under pandemin.

– Driconeq köper in råvaror, bearbetar dem och levererar rör och utrustning. Materialbristen är fortfarande ett dilemma. Vi får tag i råvaror och komponenter, men leveranstiden är nu runt sex månader, mot åtta veckor. När vi gör en beställning händer det att vi får priset först när vi får varan. Priserna har skenat upp mot 50 procent och jag sitter med problemet att i min tur inte kunna ge ut prislistor, jag vet inte vad saker kostar från dag till dag.

Prishöjningarna ger konsekvenser för borrbranschen, vi måste hela tiden se över våra materialkostnader. Vi höjer materialpriset, inget annat, och det får vi full förståelse för.

– Vi både har fabriker och levererar varor globalt, det är en utmaning. Så fort du ska lasta en båt blir det problem, vi ska ha iväg sju containrar i december och jagar containrar för fullt. 30 fots containrar från Kina exempelvis är tre gånger så dyra nu.

– Det är inte lönt att gråta över hur det ser ut, men du måste vara smart och ha kunskap för att reda ut det. Allt sker med fördröjning och till priser vi inte kan ana, och jag kan tyvärr inte säga att jag ser slutet på det.

AquaExpert, Rolf Mastenstrand vd, Växjö:

– Vår orderingång har ökat under pandemin. I en tid av distansarbete och hemestrande har kunden haft tid att se över och åtgärda sin vattenkvalitet. Vi utvecklar och producerar vattenfiltersystem i rostfritt stål, och är agentur för europeiska leverantörer. Vi hade behövt rekrytera fler medarbetare och få in ytterligare kompetens, men det har varit svårt. Men all personal har gjort sitt yttersta för våra kunder. Vi har haft turen att ha friska medarbetare, vi såg tidigt till att distansarbeta så mycket som möjligt.

– Mest påtaglig för oss är råvarubristen och logistiken. Vi har hela tiden fått följa upp ordrar, en del länder har varit helt stängda samtidigt som det funnits varor att leverera. Men tack vare trycket i orderböckerna har vi också varit proaktiva och ökade tidigt vårt lager. Nu gör vi stödköp efter hand och tvingas då använda fler leverantörer än vanligt.

– Vi köper in stål och mässing och olika plaster och filtermaterial, och har fått rejäla prisökningar. Priserna på stål har ökat upp mot 40 procent och det kan vi inte hämta hem från våra kunder, särskilt inte under en offerts giltighet. Så vi har inte gjort några kontinuerliga prisjusteringar.

– Ledtiderna inom containertrafiken har ökat enormt, vi har fått ligga i för att få fram de containrar som har behövts. Den transatlantiska trafiken är svår, det är också ett problem med långa väntetider i hamnarna.

– Viss återhämtning har marknaden gjort, men jag tror vi får räkna med problem för transportsektorn en bra bit in i nästa år. Nu följer vi vilka länder som eventuellt står inför nya nedstängningar. Under tiden fortsätter vi att bygga lager, för snabba leveranser ut till våra kunder.

TEXT: MIA ISING FOTO: PRIVAT/RESPEKTIVE FÖRETAG

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.