Riktlinjer för kollektorslangar publicerade

Svenskt Geoenergicentrum har nu publicerat nya riktlinjer för förläggning av kollektorslang i mark för konsumentanläggningar. Efter synpunkter från bland annat MSB om brandskydd försenades de men blev klara i början av oktober.

Det har varit stort fokus på brandskyddet i arbetet med riktlinjerna, eftersom det är en brandfarlig vätska i kollektorslangarna. Bland annat går dokumentet igenom hur man ska göra genomföringen och vilket brandskydd som krävs.

Riktlinjerna utlovades att vara klara före sommaren. Men efter diskussioner med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, valde Svenskt Geoenergicentrum att vänta med publiceringen. I början av oktober meddelade MSB att man inte hade några ytterligare synpunkter på riktlinjerna och Svenskt Geoenergicentrum kunde publicera dem den 2 oktober.

Joakim Hjulström på Geotec har varit djupt engagerad i att ta fram de nya riktlinjerna för kollektorer.

– Det var angeläget att riktlinjerna förankrades ordentligt hos MSB. De blir nu lättare att tolka och får en större tyngd, säger Joakim Hjulström på Geotec som har arbetat med riktlinjerna åt Svenskt Geoenergicentrum.

Övergång i huset var en stötesten

Tveksamheten från MSB gällde hur lagstiftningen ska tolkas och vilka regler som omfattar geoenergisystemet.

– Stötestenen gällde var övergången från plast- till metallrör ska vara: inne i huset eller utanför och/eller under jord, förklarar Joakim Hjulström och fortsätter:

– MSB var oroliga för att plastledningen skulle kunna smälta vid en brand och att den brandfarliga kollektorvätskan rinner ut i pannrummet.

MSB övervägde därför att skarven ska ligga utanför huset, nedgrävd i marken. Även om det är en mer brandsäker lösning för det med sig andra problem.

– Dels vill varken vi eller MSB ha dolda skarvar och gängade kopplingar under mark. Då måste man installera en kopplingsbrunn för att kunna inspektera. Dels blir det en dyrare och mer komplicerad lösning att installera.

– Det är en mer robust och säker lösning att ha en obruten slang utan skarvar hela vägen fram till huset. MSB går nu på samma linje som vi och godkänner övergång inne i huset.

Material och metoder

Utöver avsnitt om brandskydd innehåller riktlinjerna exempelvis anvisningar på krav som ska ställas på material i slangar, kopplingar och lämpliga metoder vid provtryckning.

Parallellt håller riktlinjer för större, kommersiella anläggningar på att tas fram inom ramen för det internationella samarbetet i Annex 27.

Riktlinjerna hittar man på Svenskt Geoenergicentrums hemsida, www.geoenergicentrum.se

Vid sidan av Svenskt Geoenergicentrums riktlinjer gäller även MSB:s generella föreskrifter för brandfarliga vätskor, se länk för mer information. https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Gallande-regler/Brandfarliga-och-explosiva-varor/

Text: Lars Wirtén

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *