Rise: branschföreningen har spetskompetens

Hilda Malm är certifieringsingenjör på RISE och har certifierat brunnsborrare sedan 2008.

Hilda Malm är certifieringsingenjör på Rise. Hon har certifierat brunnsborrare sedan 2008.
– Jag försöker också komma ut på branschens olika möten och konferenser när jag kan. Det är bra att knyta kontakt och att båda sidor får ansikten på varandra, säger hon.

Hur ser ni som certifieringsorgan på det faktum att Borrföretagen som branschorganisation har tagit över certifieringsutbildningen?
– Jag ser att det här blir ett bra samarbete, som kan lyfta hela personcertifieringen på ett nytt sätt. Branschorganisationen är ju mycket närmare verksamheten och borrarna än vad ett utbildningsföretag är och Borrföretagen är ju också med och tar fram certifieringsreglerna. Branschföreningen sitter på spetskompetensen och vi är överens om att även borrare som inte är anslutna kan gå utbildningen, så ur vårt perspektiv är det bara bra.

Vad behöver en borrare göra för att bli certifierad? Vilka utbildningar ska man gå och vilka dokument ska skickas in till er?
– Till att börja med handlar det ju om tre olika behörigheter. Ansvarig brunnsborrare (AB), Ansvarig brunnsborrare med svetskompetens (ABS) och Brunnsborrare (B), som är den enklaste certifieringen. Men det är ungefär samma dokumentation som ska in till oss, oavsett behörighet.

Borraren ska skicka in följande dokumentation:

• Yrkeserfarenhet
• Utbildning i Heta arbeten
• Utbildning i Arbete på väg
• Lämplighetsintyg
• Kopior på rapportering av brunnar till SGU
• Giltig ansvars- och miljöförsäkring
• Godkänd tentamen i juridik
• Godkänd tentamen i praktisk hydrogeologi
• Svetsintyg, krävs vid ABS och B.

– På utbildningen som Borrföretagen ordnar går man kurs i juridik och praktisk hydrogeologi samt tentar av dem. Utbildning i Heta arbeten och Arbete på väg brukar man kunna klara av via lokala utbildare. När det gäller lämplighetsintyget så finns det en mall på vår hemsida och försäkringsintyget står arbetsgivaren för, förklarar Hilda Malm.

Hur länge gäller certifikatet och måste man göra något under tiden?
– Det gäller i fem år. Man ska årligen rapportera till oss hur många brunnar man gjort och om man gått någon kurs eller vidareutbildning som kan vara relevant.

Hur går omcertifieringen till och hur lång tid har man på sig efter att certifikatet gått ut?
– Certifikatet ska alltså förnyas efter fem år. För att omcertifiering ska vara möjlig så behöver årsrapporteringarna visa hur många brunnar man gjort. Vi vill se cirka 30 brunnar per år, men skulle det vara så att man gjort 20 stycken ett år och 60 ett annat så fungerar det också.
– Dessutom finns en öppning för seniora borrare. Har man fyllt 50 år och varit certifierad i minst tio år så räcker det med att kunna redovisa tio brunnar om året för att förnya sitt certifikat.
– I samband med omcertifiering måste du skriva en ny tenta och visa att du har giltiga kurser inom Heta arbeten och Arbete på väg. Man har ett år på sig att omcertifiera sig. Går det längre tid än så betraktas det som en ny certifiering och man får börja från början, säger Hilda Malm.

Hur ser er roll ut? Vad gör ni rent praktiskt?
– Vår roll är att granska de dokument som kommit in och att vid behov fråga efter kompletteringar. Vi försöker också hjälpa till genom att påminna om de årliga rapporteringarna av antalet brunnar om vi inte får in dem.

Hur ser RISE övriga verksamhet ut när det gäller certifiering?
– Vi arbetar över ett ganska brett spektrum och certifierar både produkter, ledningssystem och personer. Vi har ett 15-tal olika personcertifieringar, främst inom eller angränsande till byggbranschen. Brunnsborrning ligger lite vid sidan om. Nu ser vi fram emot ett gott samarbete med Borrföretagen och det ska bli intressant att se hur vi gemensamt kan utveckla och bygga vidare på det.

TEXT: Jörgen Olsson FOTO: Anette Persson

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *