Anna Dyhre

Så bygger du varumärket som arbetsgivare

Att fundera på sitt varumärke som arbetsgivare står kanske inte alla gånger högst på att-göra-listan. Det kan vara dags att ändra på det i tider med brist på utbildad arbetskraft.

– Det här är ingen liten sidofråga. Det är en överlevnadsfråga, säger Anna Dyhre, konsult inom employer branding som området kallas.

Employer branding, eller arbetsgivarvarumärket, har länge varit en viktig del av affärsstrategin för kunskapsintensiva företag som konkurrerar om de bästa och mest välutbildade medarbetarna på en global arbetsmarknad. Men Anna Dyhre menar att det är precis lika relevant för borrningsbranschen och alla andra branscher som innefattar fysiskt arbete.

– Alla företag har en kultur och ett varumärke, oavsett om man vill eller inte. De som jobbar med detta sparar pengar. De behåller medarbetarna länge och kan konkurrera med annat än lönen. Se på Ikea, det är knappast lönen som gör att många vill jobba där.

Det här är en av orsakerna till att utvecklingen går mot att allt fler hantverksorienterade branscher konsolideras, genom sammanslagningar och att större företag växer genom förvärv av mindre företag.

– Många unga i dag vill tillhöra större sammanhang, där de ser att de kan utvecklas i sitt yrke, säger Anna Dyhre.

Var attraktiv

Men vad innebär det egentligen att arbeta med varumärket som arbetsgivare? Anna Dyhre menar att det är synonymt med att vara en attraktiv arbetsgivare. Bara för att i nästa andetag ifrågasätta det uttrycket.

– Vad betyder det egentligen? Det finns väl ingen arbetsgivare som säger sig sträva efter något annat. Det viktiga är att ha klart för sig för vem och vad det är som ska attrahera hos just oss. Ta Hell’s Angels som ett extremt exempel. Det som är attraktivt för dem är kanske inte samma sak som det som är attraktivt för dig och dina medarbetare. Det viktiga är att du är attraktiv för dem du vill ha. Alla vill faktiskt inte jobba på Ikea, trots att de alltid hamnar högt på listorna över attraktiva arbetsgivare.

Ska vara intressant

Inom borrningsbranschen råder sedan länge brist på erfaren och utbildad arbetskraft. Den som går borrteknikerutbildningen är i princip garanterad arbete.

– Tidigare skulle man vara glad om man hade ett jobb. Så funkar det inte längre. Unga vill i dag jobba med något som intresserar dem. Men hur ska man kunna bli intresserad av något man inte ens vet existerar?

Bakom Anna Dyhres retoriska fråga finns en uppmaning till alla hantverksbranscher att bli mer offensiva och berätta om fördelarna med sina yrken.

– Gå samman som bransch, samarbeta med konkurrenterna i de här frågorna. Visa på goda exempel och lyft fram er yrkesstolthet. Jobbet är vad det är och det finns mycket positivt att lyfta som är attraktivt för en del: du får jobb, du får jobba praktiskt och vara utomhus. Blir du duktig har du försörjning för livet. Det finns säkert många fler argument att lyfta fram som arbetsgivare.

Se dig själv utifrån

När det gäller att göra det egna företaget attraktivt i förhållande till konkurrenterna, är steg ett att kunna se sig själv med ögonen hos den man vill attrahera. Hur ser vår arbetsmiljö ut? Hur uttrycker vi oss i ord och bild? Hur bemöter vi varandra och andra människor?

– Allt detta kan vi koka ned till hur vi ser på våra medarbetare. Ser vi dem som medmänniskor som ska jobba i symbios med oss? Eller ser vi dem bara som anställda som ska göra som de blir tillsagda för att vi ger dem lön? Det sistnämnda funkar inte i dag. Våga se dig själv utifrån och ställ dig frågan: Skulle jag vilja jobba här själv?

Självklarheter kan tyckas, men Anna Dyhre har sett många exempel på motsatsen.

Gräv där du står

Hennes råd för att komma i gång med ett aktivt varumärkesarbete som arbetsgivare är att hålla det enkelt. Börja med att ha de basala delarna på plats, som en prydlig hemsida som signalerar det företaget står för, en företagssida på Linkedin och att vd eller någon annan nyckelperson har en profil på Linkedin. Men för att dessa kanaler ska kommunicera rätt måste arbetet börja med att skåda inåt.

– Koppla dina strategiska tankar kring framtiden till vilka dina medarbetare
du har i dag som är oumbärliga. Hur ska du hitta deras likar? Fråga dem varför de jobbar hos dig. Förmodligen inte bara för att du ger dem en lön de är nöjda med.

– Här kommer vi in på kulturen i företaget. De kanske svarar att de har kul på jobbet och att du är en tydlig, rättvis och omtänksam chef. Då har du något att bygga vidare på i din kommunikation utåt för att attrahera nya medarbetare. Gräv där du står, våga prata om det och lägg grunden innan du har ett akut rekryteringsbehov.

Anna Dyhre lyfter fram att det finns en belönande sidoeffekt av att prata om företagets kultur och vart man är på väg.

– Det leder ofta till att medarbetarna trivs bättre och att vd och ägare får en aha-upplevelse kring varför man faktiskt driver företaget. Det leder in på frågor om vad som gör oss stolta och glada eller sura och arga. Det sistnämnda kan ju vara bra att undvika.

Anna Dyhre startade sin karriär på The Dialog Corporation i London, där hon så småningom blev vd. Återvände till Sverige 2004 som Sverigechef för employer branding-företaget Universum. Är sedan 2010 fristående konsult och har skrivit flera böcker i ämnet.

TEXT: LARS WIRTÉN ILLUSTRATION: MYRA S. SÖDERSTRÖM

 

FAKTA

Linkedin en hygienfaktor

Linkedin är ett socialt nätverk inriktat på yrkeslivet. Tjänsten är inriktad på att vara en mötesplats mellan arbetssökande och företag, men används även för att marknadsföra sig själv som yrkesperson och företaget där man jobbar. Linkedin startade i USA och ägs sedan 2016 av Microsoft. 2020 hade tjänsten ungefär 575 miljoner användare, varav cirka hälften aktiva. Tre av tio svenskar över 18 år använde Linkedin 2020.

Linkedin bygger på personliga profiler. Den som har registrerat en profil kan även skapa en företagssida. Anna Dyhre ser det som ett hygienkrav som arbetsgivare att finnas på Linkedin.

Här är Anna Dyhres grundtips:

 • Se till att vd och/eller annan nyckelperson har en personlig profil med en trevlig bild på sig själv. X Skapa en enkel företagssida, beskriv företaget kortfattat. Försök tänka ur en arbetssökandes perspektiv.
 • Gör gärna några enkla inlägg när du har tid och ork så att din profil och företagssida lever, till exempel när ni har rekryterat en ny medarbetare.

 

Anna Dyhres snabbtest

För att bli en attraktiv arbetsgivare behöver den egna organisationen eller företaget genomlysas. Anna Dyhre har tagit fram ett snabbtest som hjälper till att visa vilka ni är och vad ni eventuellt behöver jobba mer med:

 • Vem är vår organisation/vårt företag till för och vad har vi för existensberättigande?
 • Hur uppfattar kunderna oss? Vilka är våra styrkor? Varför väljer de oss framför våra konkurrenter?
 • Vilka är våra mål på kort och lång sikt?
 • Har vi rätt/tillräcklig kompetens för att genomföra våra mål på kort och lång sikt?
 • Hur uppfattas vi av våra befintliga och framtida medarbetare?
 • Stämmer detta med hur vi vill uppfattas?
 • Kommunicerar vi med rätt målgrupper, på rätt sätt och i rätt kanaler?
 • Hotas vårt existensberättigande om vi misslyckas med att hitta och behålla rätt medarbetare?
 • Vilka omvärldsfaktorer kommer att underlätta respektive göra det svårt för oss att nå våra mål på tre, fem och tio års sikt?

Dessa frågor bör brytas ner och diskuteras i ledningsgruppen.

 

Hemsidan viktigast

Allra viktigast är att ha en bra hemsida. Med bra menar Anna Dyhre att det är snyggt och prydligt och att det är lätt att bilda sig en uppfattning om företaget. Tänk på att hemsidan inte bara vänder sig till kunder. Potentiella medarbetare är minst lika viktigt.

 • Trevliga bilder på både ledning och medarbetare. Visa inte bara upp maskiner.
 • Presentera gärna några eller, om ni är ett mindre företag, samtliga medarbetare.
 • Fråga kunderna vad de uppskattar hos er. Om ni får, presentera svaren på er hemsida.
 • Anlita professionell hjälp med hemsidan, precis som kunderna anlitar er för att borra sina brunnar.
 • Det ni påstår om er själva måste vara sant. Om nya medarbetare märker att ni bara har sminkat grisen kan varumärket raseras snabbt. Dagens digitala plattformar gör att dåliga rykten sprids snabbt.
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *