Så här tror branschen om framtiden

Borrsvängen har tagit pulsen på branschen och vad den tror om framtiden inom de tre områdena vatten-, energi- och entreprenadborrning. Resultatet visar på både stark framtidstro och osäkerhet. Entreprenadborrning framstår som området att satsa på.

Geotec gjorde i slutet av förra året en branschundersökning. Den visar att det råder osäkerhet kring branschens största område, energiborrning. Cirka 60 procent av borrentreprenörerna har mer än 60 procent av sin verksamhet inom energiborrning. Utvecklingen här har därför stor betydelse för branschen. Och det råder delade meningar om hur energiborrningen kommer att utvecklas. En tredjedel var tror att marknaden kommer att vara oförändrad, öka respektive minska de närmaste tre åren. Ett resultat som pekar på att det råder osäkerhet inför framtiden.

Grafik: Elin Gunnarsson Ekström

– Min spontana reaktion är att alla borrningsföretag inte har samma erbjudande, storlek och inriktning. De mindre borrar ofta mot konsument och där har det varit mycket fokus på vattenborrning 2016 på grund av de låga grundvattennivåerna, säger Jon Svärd på Malmberg Borrning.

– Samtidigt har VVS-installatörernas efterfrågan minskat på energiborrning. Det är inte konstigt, vi har installerat geoenergi i Sverige sedan 1990-talet. Villamarknaden är mättad.

– Vi som jobbar mot kommersiella fastigheter och större projekt ser tvärtom en kraftigt ökad efterfrågan på effektiva värme- och kylsystem. De som bygger nytt eller vill renovera sina fastighetsbestånd har inga andra alternativ till fjärrvärme.

– Den som byter till geoenergi kan spara 60 procent av energikostnaden. Men det är inte bara ekonomi som gör att många efterfrågar geoenergi. Känslan av att vara låst till en leverantör påverkar mer än man kan tro, förklarar Jon Svärd.

Bättre marknadsföring krävs i framtiden

Dan Inge Fäldt på AB Di Tech i Vårgårda tror att den höga investeringskostnaden kan skrämma, trots att driftkostnaden blir lägre och höjer fastighetens värde. Framför allt menar Dan Inge Fäldt att det krävs bättre marknadsföring i framtiden – från alla parter i branschen.

– Vi måste samarbeta bättre, till exempel Avanti och Geotec, och marknadsföra oss på ett bra sätt på olika event med mera för att skapa fler jobb i branschen. Samtidigt har varje enskilt företag ett ansvar också. Vad gör vi själva för att marknadsföra oss?

 

Dan Inge Fäldt på Di Tech vill se mer samarbete i branschen. Foto: Privat.

Dan Inge Fäldt märker ingen minskning inom energiborrning. Han tror marknaden kommer vara konstant de kommande fem-sex åren, liksom priserna. På så sätt råder en konstant prispress.

– Priserna ligger kvar på samma nivå som på 1980-talet. Samtidigt måste vi kunna höja priserna för att öka lönsamheten eller satsa mer på marknadsföring exempelvis.

Byggboom driver entreprenad

Om det står och väger kring energiborrning råder det å andra sidan en mycket stark tro på entreprenadborrning. Hälften av företagen tror att den kommer att öka de närmaste åren. 17 procent tror att entreprenadborrning kommer att öka mycket. Endast två procent tror att den kommer att minska. Bland leverantörerna tror så många som 60 procent att entreprenadborrning kommer att öka mycket.

– Vi har många stora infrastrukturprojekt som drar igång. Det är också en effekt av bostadsbristen, det byggs mycket helt enkelt, säger Fredrik Ahlqvist på Ahlqvists Brunnsborrning på Gotland.

Entreprenadborrning utgör än så länge endast en liten del av branschen. 74 procent av borrentreprenörerna som deltog i undersökningen har mindre än 20 procent av sin verksamhet inom entreprenadborrning. Nu finns det starka tecken som tyder på en snabb tillväxt inom entreprenadborrning.

– Vi satsar mycket på grundläggningsborrning. Det är där vi växer och investerar, berättar Fredrik Ahlqvist.

För att satsa på entreprenad krävs, förutom rätt maskiner, erfarenhet av själva borrningen och kunskap om vad som krävs runtomkring.

– Det ställs högre krav på till exempel dokumentation och maskiner än på privatmarknaden, konstaterar Fredrik Ahlqvist.

Vattenborrning är stabil

Grafik: Elin Gunnarsson Ekström

Även vattenborrning står för en relativt liten andel av branschen totalt. Här märks en försiktig optimism inför framtiden. Andelen som tror att den kommer att öka, 33 procent, är lika stor som när det gäller energiborrning. Det som skiljer är att branschen bedömer vattenborrning som betydligt mer stabil. Hälften tror att volymen kommer att vara oförändrad om tre år.

– Vatten kommer att bli ännu viktigare i framtiden, det är hårdvaluta så som världen ser ut. Jag tror det blir mer vatten framöver, säger Håkan Abrahamsson på Håkans Vatten i Ankarsrum utanför Västervik.

– Många fritidshusägare med sommarvatten vill exempelvis ha egen borrad brunn för att kunna vara i huset året runt.

Hur tillförlitliga är då svaren i en sådan här undersökning? Det rör sig såklart om subjektiva bedömningar. Men erfarenheten är stor i borrningsbranschen. 58 procent av de tillfrågade har varit etablerade i branschen mer än 20 år. Så det vore nog dumt att bortse från deras framtidsspaning.

Text:Lars Wirtén

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *