Så kan personcertifieringen för brunnsborrare uppdateras

Vid Research Institutes of Sweden, Rise, pågår ett arbete med att uppdatera och aktualisera personcertifieringen för brunnsborrare.

– En del av de ursprungliga reglerna börjar bli lite gamla. Vi för en dialog med branschföreningarna kring vilken kompetens som behövs, säger Ulf Petersson.

Ulf Petersson, tekniskt ansvarig för personcertifieringar på Rise. Foto: Helen Persson.

Ulf Petersson är tekniskt ansvarig för personcertifieringar på Rise. Han har själv arbetat med personcertifieringar av bland annat brunnsborrare i tolv år och har kunnat se hur en del av reglerna börjar bli gamla och förlora sin relevans, eller att de behöver uppdateras av andra skäl.

– Reglerna är från 2005­–2006. I personcertifieringsbranschen behöver man se till att reglerna, kurserna och kompetenskraven följer med sin tid. Det gäller till exempel kursen ”Säkerhet på väg”. Den har sin bakgrund i att dåvarande Vägverket hade den som krav på sina underleverantörer. Nu vill vi veta från borrbranschen om utbildningen fortfarande är relevant. I vilken utsträckning har man borrningsuppdrag där man kommer i kontakt med vägtrafiken medan man jobbar?

Ett annat exempel gäller svetsning.

– Ska vi ha ett personligt certifikat för svetsning eller inte, så som det ser ut idag? Funderar Ulf Petersson, som också konstaterar att den bedömning av svetskvalitet som görs idag baserar sig på en gammal amerikansk standard.

­– Svetsproven skickas in till ett ackrediterat labb, som röntgar och analyserar svetsfogarna. Men tiden har sprungit ifrån den standard man jämför med. Vi skulle vilja att man i stället följer en modern ISO-standard, ISO 5817:D.

Regler drabbar äldre borrare

En annan diskussion som förs mellan Rise och branschen handlar om den svårighet som kan uppstå för äldre borrare att behålla sitt AB- eller B-certifikat.

– Om man har borrat brunnar i 30 år har man ofta dragit ner på takten och jobbar mer från kontoret än ute i fält. Enligt reglerna krävs att man kan visa att man borrar 30 brunnar om året över tre år, alltså 90 brunnar. För B-certifikat gäller att redovisa 45 brunnar eller erfarenhet från 150 borrningar. Det är många äldre borrare som inte orkar det längre och det här upplevs som orättvist. Här har vi funderingar kring att dela upp i primär och sekundär erfarenhet och kanske att även införa dispenser i vissa fall.

Kompetens för återfyllnad även i Sverige

Ulf Petersson nämner även återfyllnad av brunnar som ett område vilket Rise och branschen har diskuterat.

– Krav på återfyllnad är vanligt i Europa, men har hittills varit ovanligt i Sverige. Men nu ser vi att kraven börjar komma här också, framför allt från kommuner på Skånes västkust. Även här har vi en dialog med branschen kring vilken kompetens som behövs och hur man ska uppnå den. Ska kompetensen ligga hos företaget eller hos den enskilde borraren? Diskussionerna pekar på det förra. När det gäller utbildningar tar inte vi på Rise fram dessa på egen hand, men vi kan initiera den processen.

Text: Jörgen Olsson

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *