Säkrare arbetsplatser kräver förändringar i alla led

Alfons blev 24 år gammal. Han avled efter en arbetsplatsolycka i norra Sverige.

Man skall inte behöva dö på sin arbetsplats. Det är en stor förlust för alla inblandade.

Olyckan i Gällivare har satt ljuset på ett problem som vi i många år har uppmärksammat och försökt att påverka. Utvecklingen av tryckluftsborrningen har gått fort. När jag kom i kontakt med borrbranschen i mitten av -90 talet användes fortfarande kompressorer med 20 bars arbetstryck. Nu är det nästan legio med 35 bar. Det är nästan, i kronor räknat, billigare idag per borrad meter än för 20 år sedan. Hastigheten är det som räddar ekonomin. Pressen av att borra fort och djupt påverkar efterfrågan på högtryckskompressorer. Men det gäller för alla delar i systemet att följa efter i utvecklingen.

Samtliga tillverkare bör vara medvetna om den risk som borrteknikerna löper på sina arbetsplatser. De höga tryck som idag finns i maskinerna och i den utrustning som finns mellan kompressor och borrigg, måste också testas och levereras med intyg så att de kan uppvisa kraven för hållfasthet. Men det är inte allt. Även beskrivningar som tydligt anger hur man handskas med utrustningen är viktig. Vilka moment kan skada utrustningen så att hållfastheten förändras?

Jag hoppas att vi får en förändring som förbättrar arbetsmiljön för borrteknikerna. Mycket talar för att olyckan har ökat medvetandet hos leverantörer och tillverkare, och det är, i all sorg, positivt.

Det arbete som i dagarna startar via en arbetsgrupp bestående av representanter från bransch, tillverkare och leverantörer kan förhoppningsvis leda fram till förändringar som just ger oss säkrare arbetsplatser. Det behövs, men inte bara. Företagen måste arbeta med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, anta arbetsmiljöpolicys och utbilda sina anställda. Inte förrän då finns det möjlighet att nå någon form av nollvision.

Säkrare arbetsplatser kräver förändringar i alla led. Och en god arbetsmiljö är grunden för att man skall utvecklas, trivas, vara säker och utföra ett bra arbete.

Därför är företagens arbetsmiljöarbete ett högprioriterat ämne för alla involverade i vår borrbransch!

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *