Se återfyllning som en möjlighet!

Johan Barth, Borrföretagen

Coronan drabbar även vår bransch, även om det verkar som att borrföretagarna i landet har att göra. Som en del i styrelsen i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen får jag information om hur den marknaden mår, och signalerna har varit tydliga under våren: Installationer åt konsumenter minskar. Människor håller i pengarna lite hårdare och avvaktar med investeringarna i allt större utsträckning. Även om borrentreprenörerna har haft fyllda orderböcker, kommer energiborrningen i det segmentet att minska.
Glädjande i sammanhanget är att installationer för större fastigheter verkar fortsätta med en allt större intensitet. Det i kombination med att nyinstallationer av vattenanläggningar återigen har skjutit fart gör att branschen som helhet mår ganska bra.

Som branschorganisation har pandemin däremot påverkat Borrföretagen negativt. Sammanslagningsprocessen mellan föreningarna hade mått bra av att mötas och för att skapa känslan av samhörighet och att frågor kunnat dryftas i ett öppet forum. Den ingrediens som så många medlemmar värdesätter som en av de viktigaste, nämligen att ha medlemsmöten med nätverkande och kollegiala diskussioner, har fått anstå till senare tidpunkter. Nu hoppas vi innerligt att Brunnsborrardagen i september kommer att bli av. Då är ett medlemsmöte inplanerat. Därefter ett i november. Vi håller tummarna…

Årets andra nummer av Borrsvängen har temat ”Återfyllning”. Det är inte av en slump. I mars publicerade Svenskt Geoenergicentrum Råd och anvisningar om återfyllning av energibrunnar.

Arbetet har bedrivits i samarbete med geoenergibranschen och har tagits fram inom ramen för det internationella samarbetet IEA ECES Annex 27 om kvalitetssäkring av borrhålssystem. Energimyndigheten har delfinansierat projektet genom stöd till det svenska Annex 27-arbetet.

Råden och anvisningarna baseras på kunskap som är både internationell och nationell samt erfarenheter som har samlats in från de elva deltagarländerna i Annex 27. Därefter har den anpassats för att vara till hjälp för specifikt den svenska och skandinaviska geoenergimarknaden.
Publikationen finns fritt tillgänglig att ladda ner från Svenskt Geoenergicentrums hemsida under Publikationer/Råd och riktlinjer.

Återfyllning av energibrunnar är inte en ny företeelse i Sverige, men det är relativt få som faktiskt utför entreprenaderna. En del hävdar att det bara är dyrt och medför att geoenergisystemen väljs bort till förmån för andra energislag. Jag skulle vilja se det ur ett annat perspektiv. Det är en möjlighet att få tillstånd att fortsätta med energibrunnar, även i områden som annars hade varit omöjliga att få tillstånd i.

Det är sällan jag anser att en energibrunn skall återfyllas i sin helhet, även om det då och då finns fog för det. Däremot är det betydligt mer vanligt att det finns skäl till partiell tätning, det vill säga då endast en del av borrhålet pluggas, så att de vertikala grundvattenrörelserna i brunnen förhindras. Det är aktuellt till exempel när det finns geologiska förutsättningar som relikt saltvatten, eller grundvattenmagasin av oönskad kvalitet.
Här tycker jag branschen ska ta till sig kunskapen och se det som en möjlighet att fortsätta göra högkvalitativa anläggningar som är säkra för våra grundvattenresurser.

Sommaren har anlänt och när ni läser detta nummer är midsommaraftonens jordgubbar redan slut. Men än finns det vackra sommardagar kvar.

Trevlig sommar – njut!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *