SGS Analytics står för hälsosamt vatten

Som analyslaboratorium har SGS Analytics sin roll i vad de beskriver som ”navet” som får systemet för dricksvatten att fungera.

– Vi jobbar i många olika sammanhang, stora som små, men en viktig kundgrupp är enskilda brunnsägare och vattensamfälligheter, säger Magnus Berglund, försäljningsdirektör och affärsutvecklingschef.

SGS Analytics, tidigare Synlab, jobbar sedan många år i tätt samarbete med borrbranschen.

Vår nisch i det samman­ hanget är att erbjuda brunnsborrarna en bra servicenivå. De ska veta att de kan vända sig till oss och att de kan rekommendera oss till sina kunder där de varit och borrat.

Rent praktiskt går det till så att borrföretaget lägger en beställning till SGS, som inom tre månader skickar provtagningsmaterial till brunnsägaren för vattenprov och analys.

Problem med föroreningar i vattnet kan yttra sig på en rad olika sätt. Det kan handla om föroreningar som skadar ledningarna eller som gör vattnet olämpligt att dricka. Man mäter halterna av ett mycket stort antal ämnen och andra föroreningar, som radon, arsenik, bly, kadmium och krom.

– Här finns det nya gränsvärden och parametrar som gäller allmänna anläggningar och vår erfarenhet är att de förr eller senare kommer att omfatta även privata brunnar, säger Magnus Berglund.

Sedan tio år tillbaka tittar man även på halterna av PFAS, vilket inte var något som mättes före 2013 men som nu är en glödhet fråga och ett stort problem på flera håll i landet.

– Enligt de nya dricksvattenföreskrifterna från Livsmedelsverket ska man bland annat också titta på själva råvattnet och mäta mängderna av så kallade kolifager, som är en indikator på att det finns virusbärare i vattnet, berättar Magnus Berglund.

Samarbetena med borrföretagen är ofta mångåriga och man är pålitliga partners till varandra, framhåller Helén Sigertun, säljare och rådgivare på SGS Analytics. De har sitt huvudlaboratorium i Linköping men utöver det verksam­ het på flera olika orter i Sverige, samt i Norge, Finland och Danmark.

– Vi har en kundtjänst där många problem kan lösas. Om det är problem med vattnet kan vi till exempel hjälpa kunderna att komma i kontakt med filterleverantörer. Ofta går det också att få väldigt bra hjälp via kommuners miljökontor – de har för det mesta bra koll på vilka problem som finns i olika områden och hur man löser dem, berättar hon.

För privatpersoner och mindre vattenföreningar, till exempel i fritids­ husområden, har SGS Analytics en webbportal där man kan hålla koll på sina vattenanalyser och följa sitt egenkontrollprogram. De senare gäller framför allt vattenföreningar – är man fler än 50 anslutna hushåll eller tar ut mer än tio kubikmeter per dygn krävs program med tester av viss frekvens och omfattning. I många fall handlar det om fyra provtillfällen per år.

– För privata brunnsägare rekommen­derar vi att man analyserar vattnet minst vart tredje år och alltid efter stormar och stora regn, som vi ju haft på många håll i landet den här sommaren, eftersom de kan påverka vattenkvaliteten genom att föra vidare föroreningar från ett område till ett annat, säger Magnus Berglund.

Han har jobbat 23 år i branschen och har ett ideellt engagemang för vatten som ordförande i Föreningen Vatten, som sedan 1944 sprider kunskap om vatten och vattenvård.

– Jag är lite av en nörd när det gäller vatten. Jag vill verkligen uppmuntra till att ta fler prover. Det är väldigt många i Sverige som tar sitt vatten från egen brunn och alla goda krafter behövs för att få ett mer hälsosamt vatten. Som det är nu får var femte brunn klassningen otjänligt och det är alldeles för mycket – särskilt som problemen allra oftast går att åtgärda, säger Magnus Berglund.

Helén Sigertun och Magnus Berglund på plats i SGS Analytics stora analyslaboratorium i Linköping.

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: NIKLAS KRONLÖW

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *