SGU gör screening av grundvattnet

Vårt grundvatten behöver övervakas bättre och kunskapen om miljögifter i vattnet ska öka. Därför har Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, under november inlett en screening av grundvattnet. Screeningen innebär ett stort antal extra analyser i sex städer som använder grundvattnet som dricksvatten. Först ut är Kristianstad och Gävle. Screeningen har särskilt fokus på perfluorerade ämnen (PFAS), läkemedelsrester, bekämpningsmedel och andra organiska miljögifter. Utöver denna screening, som alltså kommer att fortsätta nästa år, gör SGU ett stort antal extra kvalitetsanalyser av grundvattnet runtom i landet.