SGU guidar digitalt om vattenförvaltning

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har lanserat sin första digitala guide på webben. Det är vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten som har fått digital kostym och dessutom utökats med ett avsnitt om grundvattenberoende ekosystem.

Digitaliseringen av vägledningen, som tidigare endast funnits i tryckt form, har bland annat gjorts för att öka tillgängligheten, för att underlätta uppdateringar och för att enklare kunna länka samman information. I det nya avsnittet om grundvattenberoende ekosystem har SGU samlat information om kartläggning, riskbedömning, övervakning och miljökvalitetsnormer.

Detta avsnitt togs fram under 2017 och 2018 och publiceras nu för första gången. Vägledningen har också uppdaterats med aktuella föreskrifter. Det har även tillkommit ett avsnitt som heter ”Om vägledningen” där du bland annat kan hitta ordlista, ändringslogg och en översikt av webbplatsen.

Den digitala vägledningen ersätter SGU-rapport 2014:31.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *