Slopat borrstopp i Stockholm

I månadsskiftet april/maj kom beskedet från exploateringsnämnden i Stockholm: Det blir inget politiskt beslut i frågan om borrstopp. Nu permanentas Trafikkontoret som remissinstans och tankarna på att införa borrstopp verkar vara ett minne blott.

I början av december gick Stockholm stad tillbaka till det gamla förfaringssättet, där trafikkontoret är remissinstans på ansökan om borrningstillstånd istället för exploateringskontoret. Men exploateringskontoret ville lägga fram ett ärende under första halvåret till exploateringsnämnden för att få ett politiskt beslut på ett borrstopp och att återfå rollen som remissinstans. Men politikerna i nämnden nobbar ärendet.

– Vi fick besked i månadsskiftet april/maj att nämnden inte kommer att ta upp ärendet och att Stockholm stad återgår till de tidigare rutinerna där trafikförvaltningen är remissinstans, säger Johan Barth, vd på Geotec.

Försäljningen störtdök

Beskedet är en stor framgång för branschen. Geotec, Avanti och Svenska Kyl- och värmepumpföreningen bildade i höstas en arbetsgrupp för att förmå Stockholm att häva borrstoppet, som fick allvarliga konsekvenser för många företag.

– För företagen inom borr- och värmepumpbranschen innebar stoppet mycket stora och negativa konsekvenser. Försäljningen av fastighetsvärmepumpar störtdök i Stockholm. Omfattningen var så pass stor att en total nedgång i försäljningen i hela landet om 16 procent kunde uppmätas under hösten. Motsvarande siffra för samma period 2016 var en tillväxt om 30 procent, säger Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Framgångsrik strategi

Arbetsgruppen lade upp en strategi för hur frågan skulle kommuniceras och vem man skulle adressera. Strategin omsattes sedan i debattartiklar och brev till samt möten med ledamöterna i exploateringsnämnden. Politikerna tog uppenbarligen intryck av arbetsgruppens budskap.

– Det här visar på styrkan när flera organisationer samarbetar. Arbetsgruppen har fungerat mycket bra och det är ett väldigt skönt besked att Stockholm stad nu återgår till tidigare rutiner, säger Johan Barth.

Text: Lars Wirtén

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *