Sök pengar för teknisk utveckling!

Geotecs tekniska kommitté, TK, höll en genomgång på Geotecs årsstämma 2018 av vad som diskuterats och studerats under det gångna året.

Ett viktigt budskap är att det finns utvecklingspengar – upp till 50 000 kronor – att söka för den som har en idé om en teknisk förbättring och vill göra försök och utvärdering.

TK påminde också medlemmarna om att komma in med frågor och arbetsuppgifter man vill att TK ska ta itu med.

Ett av årets större arbeten har gällt brandklassning av kollektorslang, där det nu finns nya och fastslagna riktlinjer. Arbetet har inneburit en hel del diskussioner och samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Enligt de nya riktlinjerna kan vi göra övergången från plast till metall inomhus, som längst en halv meter innanför väggen, berättade Joakim Hjulström, ledamot i TK och teknisk kommunikatör på Geotec.

Anders Jonsson redovisade två försök. Han har bland annat provkört Sandviks nya hammare.

– Den är fullt i paritet med alla andra. Notervärt är att jag inte har haft några spolstopp, berättade Anders, som inte heller observerat några skillnader vare sig han använt 115-, 120- eller 140 millimeterskronor.

Ett annat experiment gäller ett specialkonstruerat flak, med sedimenteringsfack och en särskild beläggning som väsentligt underlättar tömningen av kaxet. De första erfarenheterna är goda, men mer utvecklingsarbete behövs.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *