Stockholm hindrar utbyggnaden av förnybar geoenergi

Johan Barth, vd Geotec. Foto: André de Loisted

Under andra halvåret 2017 införde Stockholm stad i praktiken totalstopp mot att etablera nya geoenergianläggningar med bergvärme och bergkyla i Stockholms stad.

En hel bransch blev lamslagen och förlorade miljontals kronor. Enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar såg ut att bli berövade möjligheten att investera i en förnybar energilösning som både sparar stora pengar och ger bättre kontroll över den enskildes ekonomi.

Fram till och med juni förra året kunde fastighetsägarna, mot ersättning, utnyttja trottoaren direkt utanför och därefter kunnat borra in under sin egen fastighet.

På så sätt har tusentals Stockholmare kunnat bidra till klimatomställningen samtidigt som deras egen ekonomi förbättrats. Den möjligheten riskerar nu att försvinna.

Anledningen var att Exploateringskontorets tjänstemän, som representerar staden som markägare, ansåg att någon gång i en okänd framtid kunde det eventuellt hända att Stockholm stad vill utföra någon form av undermarksbyggande, till exempel en tunnelbana. Helt okänt när och var, men en teoretisk möjlighet.

Efter massiv protest från bransch och fastighetsägare insåg Exploateringskontoret de omedelbara konsekvenserna av sitt agerande och att de hade utövat lite mer makt än vad de hade mandat för. Stoppet hävdes runt årsskiftet, men nu vill tjänstemännen få ett politiskt beslut av Exploateringsnämnden och mandat att återinföra stoppet. Ett sådant politiskt ställningstagande skulle vara ett allvarligt bakslag i omställningen till ett förnybart energisystem och få stora konsekvenser för en hel bransch, inte bara i Stockholm, som till stor del består av småföretagare men som nationellt har många tusen anställda.

Geoenergi har så här långt varit centralt i omställningen till ett hållbart samhälle, inte minst i utfasningen av olja som energikälla. Att Stockholm stad vill stoppa utvecklingen av denna viktiga möjlighet är häpnadsväckande. Det är en inskränkning som rimmar illa med regeringens tydliga mål att Sverige ska ha ett 100 procentigt förnybart energisystem.

För att nå det målet är det viktigt att politiker ger enskilda, bostadsrättsföreningar och företag möjlighet att satsa på egna, lokala förnybara energikällor som sol, vind och geoenergi. Det skapar en delaktighet och engagemang och en känsla av att själv kunna påverka och positivt bidra i klimatutmaningen vi står inför. Kraften i denna delaktighet kan inte underskattas.

Andra bra exempel på städer som väljer att hantera geoenergi i närheten till undermarkskonstruktioner finns. I New York har staden tagit fram kartor som visar var det är lämpligt respektive olämpligt att borra energibrunnar. Man har helt enkelt sammanställt var de befintliga och de politiskt fastlagda undermarkskonstruktionerna befinner sig och därefter inrättat reservat.

I Oslo väljer man att inrätta liknande zoner runt planerade konstruktioner där man fastställer särskilda krav på energibrunnarna inom cirka 20 meter från en tunnel. Men man säger inte nej, och framför allt inte på icke politiskt fastställda planer.

I tidningen kan ni också återigen läsa om Växjö som oförtrutet fortsätter att försvåra utbyggnaden för andra alternativ än fjärrvärme. Den utveckling som vi ser tendenser till i Stockholm och Växjö där kommunerna skyddar sina egna intressen bidrar inte till befolkningens förtroende, inte till redundans på värmemarknaden och inte till ett förnybart energisystem. Underskatta inte kraften i människors vilja att bidra när de samtidigt som de gör en insats för miljön, också sänker sina omkostnader.

Johan Barth, vd Geotec

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *