Större dimensioner vinner mark

Borrföretagens tekniska kommitté förordar u-rör med standarddimensionen 40 millimeter vid borrningar ner till 250 meters djup. – Vid större djup behöver man gå upp i dimension för att motverka tryckfall och kanske till och med använda en förstärkt kollektor, säger Per Swartling.

Per Swartling är medlem i Borrföretagens tekniska kommitté och vd för Sörmlands Brunnsborrning. Han menar att den viktigaste utvecklingen inom kollektorer de senaste åren är de större dimensionerna 45 och 50 millimeter. Det är en följd av att det blir vanligare med djupare borrningar. Genom att gå upp i dimension undviks tryckfall i kollektorn.

– Dimension 45 används allt mer, både slät och räfflad, så kallad turbo. Även 50 millimeter väljs i högre utsträckning, säger Per Swartling. En följd av detta är att hanteringen vid borrhålet blir svårare med nya krav på kringutrustningen.

– Har man inte en förstärkt vinda blir det svårigheter. Du måste också byta matarrullar i kollektormataren.

Per Swartling i tekniska kommittén.

Högre risk

Med större djup och dimensioner uppstår också nya arbetsplatsrisker. Med ett borrdjup på 300 meter och en 50 millimeters kollektor krävs rejält med bottenvikter, upp till 200 kilo, förklarar Per Swartling.

– Incidenter har förekommit med materialskador som följd när kollektormataren inte har orkat hålla emot och vindan har farit iväg och snurrat okontrollerat. Vad jag vet har det ännu inte förekommit några personskador som väl är.

Per Swartling efterlyser helt nya koncept från tillverkarna kring kollektormatningen.

– Man behöver tänka annorlunda för att komma ifrån det problemet. Vi skulle behöva en smidigare och säkrare teknisk lösning.

Mer återfyllning

En annan utveckling är att alltfler vattenskyddsområden utökas med större sekundära vattenskyddsområden som följd (läs mer om detta i nummer 4/20 av Borrsvängen).

– Med det kommer krav på att återfylla borrhålet. Då behövs förstärkta kollektorer för att de ska stå emot det ökade trycket som återfyllnadsmaterialet ger. En trend när det gäller köldbärarvätskan är att det allt oftare krävs fabriksblandad vätska.

– Det innebär en extra hantering med större volymer som ska transporteras till borrhålet, jämfört med om vätskan blandas med vatten på plats. Överlag är dock Per Swartling nöjd med både kvalitet och information från tillverkarna.

– Allt material vi borrare använder är godkänt och kollektorerna är alltid pmärkta. Det finns inga dåliga produkter på marknaden i dag. Blir man kontaktad av någon som säljer omärkta kollektorrör tycker jag att man ska hänvisa till Borrföretagens riktlinjer och Rise, som utför p-märkningen.

TEXT: LARS WIRTÉN FOTO: PRIVAT

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *