Stort intresse för grundvatten i somras

SGU kompletterar sina grundvattenkartor med filmer. Ellen Walger, hydrogeolog på SGU, presenterar här augusti månads grundvattensituation, uppdelat i små och stora grundvattenmagasin. Foto: SGU.

”Hur mycket vatten har jag i min brunn?” Det var en av de vanligare frågorna under sommaren till SGU:s kundtjänst. Sommarens torka ledde även till ett stort medieintresse för SGU och grundvattenfrågor.

Under juli månad fick SGU:s kundtjänst ta emot 280 ärenden. Väldigt många av dessa kretsade, i spåren av torkan, kring grundvatten och brunnar. Förutom hur mycket vatten som finns i brunnen, vilket SGU inte har någon möjlighet att svara på, undrade många vad de kunde göra när torkan hade slagit till.

– Även den typen av frågor är svåra att svara generellt på, säger Xulio Gonzalez, kommunikatör på SGU i Uppsala.

Mer direkt kopplat till torkan är SGU:s samverkan med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. På sajten krisinformation.se har SGU lagt upp information om grundvattenläget och skillnaden mellan små och stora grundvattenmagasin. Här länkas också till SGU:s samarbete med SMHI, Risk för vattenbrist.

Morgonsoffor

Annars påverkades SGU:s kommunikationsarbete mest av det stora medieintresset.

– Det har varit mycket media som har ringt och vi har fått medverka i morgonsoffor ett par gånger och i direktsändningar i radio och teve många gånger.

Det de flesta ändå undrar över är grundvattenläget i landet. SGU har publicerat grundvattenkartor varje månad sedan 1984. Därför påverkas inte kommunikationen nämnvärt av en extrem torr sommar.

– Kartorna fungerar väldigt bra för att möta informationsbehovet. Många tittar på nivåerna på webben. Vi har också börjat använda film som kanal för att kommunicera grundvattennivåerna under den varma perioden april till september, berättar Xulio Gonzalez.

SGU producerar även kortare, pedagogiska filmer om grundvatten, bland annat om små och stora grundvattenmagasin och hur grundvattnet mäts.

– Filmerna fungerar bra. Förra året hade vi totalt 17 000 visningar.

Livsnödvändigt

Xulio Gonzalez tror att behovet att kommunicera vattenfrågor kommer att öka generellt.

– Vårt vatten är livsnödvändigt. Det är inte bara vi på SGU, utan flera andra myndigheter och organisationer som måste gå ut med information när brunnar sinar eller kvaliteten försämras av andra orsaker.

Det stora intresset för grundvattenfrågor märktes även under årets politikervecka i Almedalen i Visby. SGU deltog för tredje året och arrangerade i år två grundvattenseminarier, varav det ena i samverkan med Uppsala Vatten och det andra med bland andra Naturvårdsverket och SMHI.

– Båda seminarierna var fullsatta, varav många av åhörarna och deltagarna var beslutsfattare och experter inom Sveriges vattenförvaltning. På så sätt har våra arrangemang i Almedalen de senaste åren dels bidragit till större intresse för vattenfrågorna, dels till en ökad samverkan med Sveriges olika vattenmyndigheter.

Text: Lars Wirtén

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *