Svårt vattenläge efter torkan i Västra Götaland

Torkan har slagit hårt mot Västra Götalande, konstaterar Anna Vickman, Länsstyrelsen Västra Götaland.

– Vi har drabbats hårt. I början av våren var magasinen välfyllda men sedan gick det snabbt och slog mot både grund- och ytvattentäkter, säger Anna Vickman, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland, till Borrsvängen.

– Vi följde läget, bland annat via SGU, Svenskt Vatten, SMHI och kommunerna i länet och informerade i våra kanaler. Vi manade till försiktighet med vattnet, men under sommaren fick vi gå ut med ett skarpt besked om att det inte var tillåtet att ta vatten ur ytvattentäkter för bevattning till bland annat lantbruk, säger Anna Vickman.

Torkan slog synbart hårt även mot sjöar och andra vattendrag i länet. Med stöd av en formulering i Miljöbalkens 11:e kapitel, som säger att vattenuttag är otillåtet ”om det inte är uppenbart att det inte finns risk för skada”, kunde Länsstyrelsen gå ut med sitt förbud.

– Vi fick mycket frågor om det, både från media, kommuner och privatpersoner. Det är också så att om man är en större vattenförbrukare, som en samfällighet, ett företag eller jordbruk, så får man inte ta ut så mycket vatten ur sin vattentäkt att det riskerar att skada grannens vattentäkt. Det informerade vi också om.

Tog hjälp av Vaka

I några kommuner i länet blev vattenbristen i de kommunala täkterna så allvarlig att man tog hjälp av Vaka, den nationella vattenkatastrofgruppen som samordnas av Livsmedelsverket. En av dessa kommuner var Lerum, som utöver vattenbrist också drabbades av problem med bakterietillväxt i dricksvattnet.

Fortfarande ansträngt läge

Sedan de värsta veckorna i somras är läget i Västra Götaland nu på väg att stabiliseras:

– Nu fylls en del av magasinen på. I en triangel mellan Göteborg, Alingsås och Borås ser vi att det har blivit bättre. Men i nordost, bland annat i Skaraborg, är nivåerna fortfarande sjunkande och läget är väldigt ansträngt. I skärgården, som generellt är väldigt känslig, har man såklart varit väldigt utsatt under sommaren, säger Anna Vickman.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *