Taggarkiv: FAB

Höstmöte i FAB – djupgeotermi i Finland studerades

Tero Saarno beskriver hur man med hjälp av sensorer och seismiska mätningar kan få en
överblick av vad för slags strukturer som kan finnas framför borrkronan. Foto: Johan Barth.

Djupgeotermiprojektet som energibolaget St1 genomför i finska Espo, ett stenkast utanför Helsingfors, har väl knappast undgått någon. Att med konventionell hammarborrningsteknik ta sig ner till 6 100 meters djup (med en 6 400 meter lång brunn), får anses vara ett ovanligt och utmanande projekt. Därmed ett givet besöksmål för medlemmarna i FAB, Föreningen för Aktiva i Borrningsbranschen, på årets höstmöte.

En kulen eftermiddag i november samlades medlemmarna på Viking Lines terminal i Stockholm. Väl ombord inleddes FABs höstmöte i konferensanläggningen. Värt att notera var att under punkten ”Nyheter från medlemmar”, berättade Jan Erik Rosberg från LTH och Henning Lorentz från Uppsala Universitet om Riksriggens aktiviteter och kommande planer. Det finns all anledning att komma tillbaks till detta i senare nummer av Borrsvängen.

Efter mötet genomfördes en workshop bland medlemmarna som gick ut på att ta fram så mycket underlag som möjligt för den kommande webbutbildning i arbetsmiljö som föreningen är med i att ta fram.

Tryck kvar i berget

Efter en stillsam seglats över Östersjön, vaknade vi upp i Helsingfors och transporterade oss till borrplatsen, där Tero Saarno från St1 tog emot oss. Med stor kunskap kunde Tero förmedla hur projektet hade förflutit och om de tekniker de använt. Kvar på borrplatsen finns idag ett brunnshuvud med tillhörande ”Blow out preventor”. Eftersom man har injekterat vatten med nära 700 bar för att spräcka upp berggrunden, finns där ett visst tryck kvar, samtidigt som trycket försiktigt ökat när det injekterade vattnet gradvist har värmts upp på det stora djupet. Vid besöket var det ”bara” 150 bar…

Ny borrning nästa höst

När alla tester är klara och de tillstånd de har sökt beviljats, avser projektet att åter starta borrning av ytterligare en brunn till ungefär samma djup. Beräknad borrstart blir någon gång under senhösten 2019.

Det intressanta i sammanhanget är att man från St1:s sida lyckas göra borrningar i en gammal, kall och kristallin berggrund. Bara anläggningen i Espo beräknas kunna försörja cirka 20 000 villor med värmeenergi och de återbetalningstider som projektet har kalkylerat på är också ytterst intressanta.

Samma förhållanden i Sverige

Till saken hör att de geologiska och termiska förhållanden som finns i Espo, har vi även i stora delar av Sverige. Fjärrvärmen är också mer utbyggd i Sverige. På det hela taget gör det att kartan till stora delar ritas om när det gäller vilka möjligheter vi har att utnyttja geotermin i Sverige också. Räkna med att vi kommer att följa projektet noga!

Efter besöket var det transport till St1:s huvudkontor där medlemmarna fick en beskrivning hur man från bolaget också arbetar med geoenergiinstallationer med brunnar ner till 600–800 meter.

Avslutningsvis besöktes borrstålstillverkaren Robit, som höll en förevisning av sitt produktsortiment.

Detta är FAB

FAB, Föreningen för Aktiva i Borrbranschen har historiskt haft två möten per år. Vårmötet som samtidigt är årsstämma, samt höstmötet som inbegriper att föreningens medlemmar tittar på intressanta projekt.

FAB är en intresseorganisation som i första hand skall fungera som nätverkande mellan borrbranschens alla aktörer och som samtidigt kan stötta olika projekt, viktiga för företagen.

Text och foto: Johan Barth