Taggarkiv: kyla

Foto: Jessica Gow / TT

Hetare marknad för kyla

Den positiva trenden för kyla kommer att stå sig, tror David Johansson, vd på Finspångs Brunnsborrning. Foto: Privat.

Marknadens intresse för kyla kopplad till geoenergi växer stadigt, om än inte i raketfart. Det har krävt sin tid att sätta geoenergi på kartan, särskilt kyla – men enligt röster i branschen vinner man mark i takt med att miljömedvetenheten ökar i samhället.

Ett företag som noterar en positiv utveckling av uppdrag inom kyla är FBB Finspångs Brunnsborrning AB. Vändningen kom för några år sedan, berättar vd David Johansson:

– Att man kan utvinna geoenergi för att värma sitt hus har varit bekant förhållandevis länge, men marknaden har inte dragit nytta av kyla på motsvarande sätt.

– Nu ser fler en möjlighet i att lagra spillvärme i berget vid kyla, och utvinna vid behov, och att ta tillvara värme som normalt vädras bort vid kylning av en fastighet. De kan minska sina kostnader och samtidigt värna miljön.

Vårdinrättningar

FBB har en stor del av sina uppdrag inom kyla för kommersiella fastigheter som kontor, lager och varuhus. Även kommuner och landsting är stora beställare, för olika vårdinrättningars räkning. I höst ska de borra för Nyköpings sjukhus och i Norrköping har de uppdrag vid flera äldreboenden.

– Om vi kopplas in vid projekteringen av en fastighet pekar vi gärna på fördelar med ett kombinerat system för både kyla och värme, att det ger hög verkningsgrad och låg energiförbrukning, säger David Johansson.

Att ha referensobjekt att visa upp kan vara avgörande för den som vill ro hem en entreprenad inom kyla. För FBB har det varit bra att kunna peka på några lyckade projekt.

– Det har varit viktigt att visa att vi har kompetens, att vi kan konsten att dimensionera rätt och att geoenergisystem verkligen fungerar.

Gränsöverskridande insatser

– Vi har arbetat medvetet för att sälja in kyla kopplad till geoenergi, men även Geotecs långsiktiga arbete för att lyfta geoenergi har gjort sitt till, liksom insatser bland representanter för kyl- och värmepumpar, säger David Johansson.

Den positiva trenden kommer att stå sig, tror han, för branschen och för det egna förtaget.

– Vi är nog bara i början av utvecklingen, med tanke på det fokus på miljö och klimat det är idag.

Stora uppdrag

Ulf Robertson, vd för Bps Borr & Pump Service AB i Tyresö, ser också en potential i kyla från geoenergi. Stockholmsföretaget har ett tiotal anställda, är stora på energibrunnar och har kompetens för 400 meters borrhål. Idag präglas arbetet inom kyla av omfattande entreprenader.

– Det har egentligen inte så stor betydelse om vi får borra för kyla eller värme, för oss är det borrhålen som räknas. Vi borrar fortfarande övervägande för värme, men vi får in riktigt stora uppdrag inom kyla.

– Förra året borrade vi runt 100 borrhål på ett ställe och det är ungefär den omfattningen det varit på uppdragen för kyla de senaste åren.

Arbetsplatserna varierar geografiskt, ofta är de i huvudstadsregionen men ibland betydligt längre från hemmaplan. Kunderna, vissa återkommande, är främst företag inom geoenergi, fastighetsbolag och kommuner. Men även andra intresserar sig för kyla.

– Vi har ett par stora uppdragsgivare inom infrastruktur och kommunikation, berättar han.

Livsmedelsbutiker i fokus

Robert Björk är vd på Edekyl & Värme AB, installatör av kyl- och värmepumpsanläggningar med säte i Örebro och filialer i Stockholm, Uppsala, Västerås, Norrköping och Linköping. Han ser potential för kyla från en annan horisont.

Livsmedelsbutiker har stor potential för kyla från geoenergi. Foto: Jessica Gow / TT

– Ett område där vi ser stora möjligheter är livsmedelsbutiker, att få dem motiverade att byta ut syntetiska köldmedium mot naturliga. Ombyggnader av livsmedelsbutiker är utmärkta tillfällen att bygga hållbara systemlösningar med fokus på både naturliga köldmedium och energibesparing.

– Butiken kan ta kyla från berget för att kyla lokalen och återföra spillvärme från kylningen. De kan dra nytta av värmen när maten är nedkyld och lokalen så kall att den kräver värme, utvecklar han.

Han och hans kollegor arbetar målmedvetet mot livsmedelsbutikerna – och mot deras hyresvärdar. De försöker få upp fastighetsägarnas ögon för energieffektiva fördelar som bjuds med en livsmedelsbutik som hyresgäst.

– Till hyresvärden säger jag ”Köp inte fjärrvärme, gå till din hyresgäst och få värmen där”. Pratar vi kronor och ören kan det vara svårt att få alla att se långsiktigt, men det går lättare och lättare. Coop, med 175 butiker i Sverige, är vår största kund och där finns intresse.

Fjärrkyla blev geoenergi

Det går att påverka efterfrågan på kyla, konstaterar Robert Björk.

Robert Björk, vd på Edekyl & Värme.

– Vi har gjort en totalentreprenad för Trafikverket i Örebro, byggt ny energianläggning med kyl- och värmepumpar och ett 30-tal energibrunnar. Deras tanke var att använda kylmaskin och fjärrvärme, men vi landade det i att bli ett geoenergisystem där de kyler med kyla från berget och med värmepumpar för värme.

Edekyl & Värme har fördubblat sin verksamhet ungefär vart femte år. Planen är att den utvecklingen ska fortsätta och att geoenergi ska ta plats.

– Intresset för miljöfrågor och energieffektiva lösningar ökar. Beroende på miljökrav och energipris kommer geoenergi att göra samma resa som värmepumpen har gjort, tror han.

Text: Mia Ising