Taggarkiv: Ledare

Torkan sätter fokus på vår kompetens

Foto: André de Loisted

I förra numret av Borrsvängen skrev jag om den varmaste majmånaden i mannaminne som just hade passerats. Det var då det. Därefter svettades vi igenom den varmaste sommaren i mannaminne. Vattenbristen som följde kom inte som en överraskning men effekterna av den blev nog större än vad många förutsåg. Många blev tagna på sängen och medierna i landet fokuserade i betydligt större utsträckning på den problematik som vattenbristen medförde än vad vi tidigare har upplevt. Aldrig förr har väl SGU:s personal frekventerat TV-sofforna såsom denna sommar.

Följderna av torkan förföljer oss fortfarande nu i oktober, även efter att nederbörden faktiskt har börjat komma och temperaturerna fallit till mer igenkännliga nivåer. Till exempel har lantbrukarna tvingats förändra sin produktion eftersom det uppstått brist på foder till djurhållningen.

Att ha tillgång till vatten är ett av våra mest grundläggande behov. Men det är inte en självklarhet. I Sverige har vi historiskt sett varit bortskämda med en god tillgång på grundvatten och dessutom till ett förhållandevis lågt pris. Den självklarheten gäller inte längre!

Torkan har också lett till att myndigheter och kommuner har fått upp ögonen för sårbarheten i de resurser som finns, och även vilken beredskap man har för vattentäkterna.

För er borrentreprenörer har det senaste halvåret inneburit bråda dagar. Vart jag mig än vänder är beskedet det samma. Det borras som aldrig förr. Även inom energisidan är efterfrågan stor. Ni har en eftertraktad kompetens och kraven på er entreprenörer är, precis som jag skrev i min förra ledare i Borrsvängen, höga.

Grundläggande kunskaper, inte bara hur man gör säkra vattenanläggningar, utan även hur vatten rör sig i mark och hur den så kallade hydrogeologiska cykeln fungerar, är delar av de kunskaperna. Det är anledningen till att vi i detta nummer av Borrsvängen fokuserar på vårt viktigaste livsmedel. Som geolog tycker jag givetvis att det här är superintressant, men det är viktiga kunskaper för alla som har med grundvatten att göra, vare sig man bygger i grundvatten eller använder det.

Trevlig läsning!

Många faktorer bakom ökade krav på vår bransch

Foto: André de Loisted

GDPR! Är det någon som har fått något mail om den nya lagen om hantering av personuppgifter? Om du inte har det, tillhör du en ytterst liten klick människor som av någon outgrundlig anledning inte finns med i något register.

Jag tror att alla är rätt trötta på den massiva informationsstorm som drabbade oss under maj månad. Inte desto mindre är det en lagstiftning som bekommer oss och det gäller att göra rätt. Givetvis har vi en artikel om den nya lagstiftningen här på Borrsvängen.se.

Mängden regler och lagkrav som omfattar en borrentreprenörs verksamhet tenderar hela tiden att växa i antal. Eller? Kan det vara en effekt av att vi också blir mer och mer medvetna om kraven utifrån, eller att beställarsidan blir mer uppmärksam på vad som gäller? Troligen en kombination av allt.

Det är mycket att sätta sig in i om man skall följa allt till punkt och pricka. Administrationsbördan ökar hela tiden och att ha ”kontoret på fickan” är det faktiskt få som idag klarar av.

Värdet av att följa de krav som lagstiftaren och branschen sätter upp ligger mycket i säkerhet för omgivning och konsumentskydd. Vi vill ju faktiskt ha hållbara anläggningar sett över tid och med ett genomförande som inte skadar eller påverkar människa eller miljö. Ett kvalitetstänkande helt enkelt, som ligger väl i linje med den trend vi har inom företagen att genomföra och införliva ISO-systemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Numret du håller i handen behandlar förutom GDPR, råd och riktlinjer för termisk responstest, förläggning av kollektorer i mark, rutiner om kompressorer, kvartsdamm, brandfarliga vätskor och mätning och uppföljning och geoenergisystem. Och mycket annat matnyttigt förstås!

Vi har precis gått igenom den varmaste majmånaden sedan temperaturmätningarna startade, på vissa ställen så tidigt som 1739. Inte bara värmen har varit på rekordnivåer, mängden nederbörd har också varit otroligt liten. Statistiskt sett kommer det att regna ungefär den mängd som förväntas på årsbasis, men det finns givetvis risker att den kommer i större mängder och då under korta perioder, varvid avrinningen ökar och det bildas mer ytvatten än grundvatten.

Effekterna kommer med stor sannolikhet att påverka grundvattenmagasinen i landet, och redan känsliga områden har redan påverkats.

Kraven på dig som borrentreprenör ökar, när vi i områden med låga grundvattennivåer, får borra djupare för att nå användbara mängder. Kontrollera konduktiviteten regelbundet och hjälp konsumenterna med att ta vattenprov. Installationstekniskt kan det också komma att kräva lågvattenreservoarer eller större hydroforer. För er som arbetar mot lantbrukare eller större förbrukare kan det vara värt att använda sig av geofysiska metoder som VLF, för att hitta lämpliga placeringar av brunnslägen.

Inte desto mindre hoppas jag att ni får en fin sommar och en god semester!

Johan Barth, vd Geotec

Vikten av utbildning kvarstår!

Johan Barth, vd Geotec. Foto: André de Loisted

Borrentreprenörerna i Norden har att göra. Det är full fart i princip överallt. Förutom att det är en intensiv period på året är det tydligt att det råder en ökad efterfrågan på företagens tjänster. Större geoenergiprojekt, ökad efterfrågan på vattenbrunnar, både privat och kommunalt, och därtill infrastruktursatsningar som leder till grundläggningsborrning. Även prospekteringsbranschen har vaknat till. En bred och ökad efterfrågan.

Förra gången vi hade en rejäl uppgång på geoenergisidan ledde det till att flera nya aktörer etablerade sig på marknaden. Några tyvärr med kortsiktiga mål och bara med en försiktig vilja att ta till sig den branschpraxis som fanns. Det i sin tur ledde fram till det certifieringssystem som vi har idag på vatten- och energisidan. Tanken var ju att upprätthålla kompetensen och att utbilda nya personer, samt att kommunerna skulle kräva att den som söker tillstånd ska använda en certifierad borrentreprenör.

Det är snart 15 år sedan. Fortfarande är det allt för få så kallade B-certifikat ute. Det är de borrtekniker som står ute vid borriggen. Endast cirka 50 stycken är utfärdade av cirka 900 möjliga. Så kallade Ansvarig brunnsborrare, det vill säga oftast företagsledarna, finns det betydligt fler av.

Vi måste hitta ett sätt där fler av dem som faktiskt i första hand kan påverka en säker installation blir certifierade. Och det är borrteknikern vid borriggen som har den största påverkansmöjligheten. Det är viktigt att den personen har kompetens och vet hur hen ska bete sig. Både när det gäller installationen i mark, men också under själva borrningsarbetet. När jag får höra om skador på byggnader som hade kunnat undvikas bara genom försiktighet och lite kunskap blir jag beklämd eftersom skadan blir så ofantligt mycket större än bara egendomsskadan. Oviljan att bevilja tillstånd för borrningsarbeten och att synen på hanteringen av kaxvatten hos några kommuner, springer just ur projekt där entreprenörerna har tagit genvägar. Genvägar som får stora följder och som hade kunnat undvikas!

Ett sätt är att faktiskt genomföra utbildningen med sin personal. Ta tiden i anspråk och se till att genomföra det! Målsättningen bör ju vara att minst en person per borrekipage har en dokumenterad kunskap och avlagt ett prov där just det här styrks. Bara genom att gå den vägen, når vi ett förtroende inom och utanför branschen.

Johan Barth, vd Geotec