Taggarkiv: pålning

Påldagen 2017: Kompetens och utveckling i fokus

De båda skråna brunnsborrare och grundläggare närmar sig varandra allt mer, i takt med att intresset för varandras verksamheter ökar. Vilka beröringspunkter finns? Borrsvängen tittade in på Påldagen 2017, som i år gick av stapeln i Göteborg en strålande majdag.

Påldagen anordnas i samarbete mellan Pålkommissionen och Svensk Grundläggning för alla som är intresserade av grundläggning med pålar av olika slag, så som konsulter, byggherrar, entreprenörer, myndigheter och så vidare. Och dagen bjöd på ett fullspäckat program på tema pålar och stödkonstruktioner, med en lång rad utställare och föredrag från branschen.

– Borrning som metod ökar för både pålnings- och spontningsarbeten, säger Mats Larsson, ordförande i Pålkommissionen.

Mats Larsson ordförande i Pålkommissionen, inledde dagen genom att tillsammans med Leena Haabma och Göran Svensson från Svensk Grundläggning tala om den pågående verksamheten. Efter föreläsningar om sponter som inte gått så bra och om det bara är beställaren som ska ställas till svars för bristfälliga konstruktioner, diskuterades lösningar på problemen.

Säkerhet och kunskap i första hand

Magnus Sjöberg från Stockholms Hamn betonade vikten av tydlighet i ett uppdrag: Det här vill vi! Så här bör det utföras!

– Det får inte ske några olyckor. Det är viktigare att utförandet sker på ett säkert sätt än att spara pengar. Byggherrar gillar inte oförutsedda händelser. Ta hellre med riskerna från början än att de kommer efterhand. Vid offentliga upphandlingar är det viktigt att ställa rätt krav. Arbetsmiljön är viktig även här.

Han efterfrågade också utbildning av byggherrar i grundläggning och geoteknik.

– De saknar ofta kompetens. Ibland vet de inte ens att de saknar den. Involvera geotekniker tidigt. Ställ rätt krav på entreprenörerna och följ upp dem. Samarbeta med skolor. Och säg ifrån, även om ni arbetar som underleverantör.

Sponthandbok på väg

Anders Kullingsjö från Skanska är en av författarna till den kommande nya Sponthandboken, som har varit ute på remiss. Publicering sker i höst. Han berättade om på vilka sätt den kan vara till hjälp, och diskuterade med publiken om boken kan lösa alla problem och förhindra dåligt konstruerade sponter.

Det diskuterades också vilka utmaningar som byggandet i Göteborg innebär med användande av slitsmurar och grävpålar. Och uppdrag finns det gott om – Johan Trouvé vid Västsvenska Handelskammaren räknar med stora infrastrukturinvesteringar i Västsverige de kommande åren.

Mellan föreläsningarna stannar Borrsvängen till vid SSAB:s monter, där försäljningschef Kjell Kjellberg berättar att det idag råder kapacitetutmaningar samtidigt som det byggs mycket i Sverige.

Vilka beröringspunkter ser du mellan brunnsborrare och grundläggare?

– Det är ju rören, med den skillnaden att brunnsborrarna använder tunnväggiga foderrör när de borrar och våra kunder använder stålrörspålar.

Martin Jönsson och Stefan Johansson från Atlas Copco Welltech – välbekanta ansikten för Geotecs medlemmar.

Stefan Johansson som representerar Atlas Copco är inne på samma linje:

– Det är egentligen ingen skillnad på att borra en påle i en grundläggning eller en brunn för vatten eller energi, mer än att dimensionen kan skilja.

– Skillnaden är att brunnsborrarna ofta är minde företag som vänder sig till privatpersoner. Det innebär kanske att det kan vara svårt att ha resurser för större uppdrag. Däremot kan de ju jobba som underentreprenörer. Allt handlar om kunskap, kompetens och resurser. Men själva utförandet ligger som sagt väldigt nära vartannat.

Ny sond för geotekniska undersökningar

Strax intill visar Mats Byström och Fredrik Nilsson från Geotech sin produkt, Geotech Nova sond för geoteknisk undersökningar. Den har fyra standardgivare: spetstryck, mantelfriktion, portryck och lutning. Som tillval kan sonden även utrustas med minne och temperaturgivare.

– Ljudöverföringen sker trådlöst och i realtid i 17 bits upplösning, berättar de.

Uppskattningsvis deltog 210 personer under Påldag17. Dagen avslutades med studiebesök på flera platser i Göteborg, innan den gemensamma middagen.

 

Pålkommisionen:

Pålkommissionen bedriver forskning, utveckling och utredningar inom pålgrundläggning och stödkonstruktioner. Kommissionens huvuduppgift är att bidra till utveckling inom dessa teknikområden genom att prioritera, initiera och genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt, följa upp och utvärdera forskningsresultat och sprida kunskap och erfarenhet. Enligt Pålkommissionen har man till stor del bidragit till att ändamålsenliga och kostnadseffektiva pålade konstruktioner nu utförs med svensk pålningsteknik.

Text och foto: Maria Backman