Inlägg

Almi har workshops och mentorer på menyn

Färdiga utvecklingspaket eller skräddarsydda program – Almi har en hel del att välja på för den företagare som vill vidare.

Almi Företagspartner AB är en statligt ägd koncern med 16 regionala dotterbolag. Man erbjuder företagsutveckling och även lån till såväl befintliga företag som startups. Genom underkoncernen Almi Invest kan man gå in med riskkapital i tidigt skede.
Men det är rollen som rådgivare och bollplank vi ska fokusera på. Thomas Orrung är affärschef på Almi i distrikt Sörmland:
– Det ”typiska företag” som vi arbetar med är ägarlett och har mellan en och tio anställda, ofta ett entreprenörsföretag. Det finns olika skäl till att man vänder sig till oss i utvecklingsfrågor. Det kan handla om att man står inför ett generationsskifte, vill förbättra lönsamheten, eller att man vuxit så pass mycket att de ”de mjuka” ledarskapsfrågorna kommit in och man vill ha hjälp med dem.

Thomas Orrung, affärschef på Almi Sörmland. Foto: Almi

Inledningsvis gör Almi alltid en behovsanalys. Resultatet av den visar på vägen framåt.
– Det kan handla om finansieringsfrågor eller om olika sätt att utveckla personal och ledning. Man kan se oss som en mäklare – vi kan sätta ihop vd-grupper eller bygga utvecklingsprogram, allt baserat på det unika företaget, säger Thomas Orrung.

Fyra program

Almi har fyra olika erbjudanden för företagsutveckling:

 • ”Tillväxtbarometern” är en process som bygger på intervjuer med alla i företaget, såväl anställda som ägare.
  – Intervjuerna visar på företaget styrkor och svagheter och resulterar i ett program för att gå vidare och arbeta med de svaga sidorna, för att öka lönsamheten, säger Orrung.
 • ”Business canvas” är en modell för att arbeta med sin affärsplan.
  – Det är ett modernt sätt, där man tar sig an affärsplanen i workshopform. Utgångspunkten är hur bilden av den perfekta kunden och den bästa affären ser ut. Genom att vrida och vända på de frågorna brukar det kunna uppstå nya insikter om var man egentligen tjänar sina pengar och vilka kunder som har den största utvecklingspotentialen, bland annat. Utefter det kan man modifiera sin affärsplan och komma framåt.
 • ”Mentorsprogrammet” ger företaget tillgång till mångårig affärserfarenhet.
  – Här är vi mäklare, med tillgång till erfarna personer som vill överföra sin kunskap. Företaget och mentorn, som ställer upp helt ideellt, jobbar ihop i ett år. Mentorn finns med som ett proaktivt bollplank, men går inte in och leder verksamheten, säger Thomas Orrung.
 • ”Vd-gruppen” är precis vad det låter som:
  – Här utnyttjar vi också vårt stora regionala kontaktnät och matchar ihop grupper med sex till åtta vd:ar från olika, icke konkurrerande företag och verksamheter men med ett ömsesidigt intresse för att lära sig mer. I vd-grupperna träffas man regelbundet och varje gång har en vd huvudrollen, får lyfta sina frågor och lyssna på input från de andra.

Kretsar kring lönsamhet

Utöver detta kan Almi ta fram unika program för företaget.
– Väldigt ofta har det med lönsamhetsfrågor att göra. Vi har lång erfarenhet av att jobba med lönsamhetsstyrning och att hjälpa företag att analysera hur de egentligen tjänar pengar, var de stora kostnaderna finns och hur de kan bli bättre.

Konkurrerar inte

Just nu arbetar Almi med att strukturera om sin egen verksamhet, bland annat för att se till att samtliga tjänster ovan finns på plats i alla 16 regioner.
Att få hjälp av Almi kostar mellan 2 000 och 10 000 kronor per insats. Thomas Orrung är noga med att påpeka att man är icke-konkurrerande:
– Vi är statligt och regionalt ägda och är inte här för att konkurrera på en marknad. Finns det privata verksamheter som erbjuder det vi har, så backar vi.

Text: Jörgen Olsson

Aktiv styrelse gjorde Rolf till vinnare

Han har gjort en resa från maskinen i det lilla företaget, via styrelserummet till en lyckad försäljning av det sedermera 250 man stora företaget. Styrelsearbetet var en utmaning – och en framgångsfaktor, summerar han. Möt Rolf Borrås.

 

Idag driver Rolf Borrås en verksamhet i ungefär samma storlek som där karriären en gång började. Då handlade det om dagligt entreprenörsarbete och nu om styrelseuppdrag och mentorskap på konsultbasis. Rolf Borrås och kompanjonen Sven Styrud startade borrföretaget som sedan blev Styrud-koncernen. Under 34 år hann Rolf Borrås med att prova ledarskapets alla roller och att arbeta aktivt i styrelsen.
– När jag lämnade uppdragen och sålde min del i företaget hade vi kontor på tio platser i Sverige och dotterbolag i Finland. Jag kunde inte vara mer nöjd med affären och hur företaget utvecklats.
Det var en direkt följd av att han och kompanjonen gjorde sin läxa när det gällde att driva ett aktivt styrelsearbete och att ta in kompetenta ledamöter, menar Rolf Borrås.

Rolf Borrås vet hur viktigt det kan vara att ha en kunnig styrelse att bolla med. Foto: Privat

Styrelsen visade vägen

– Det är viktigt som ägare och ledare att ha en styrelse att luta sig mot, någon som stöttar och driver utvecklingen av företaget. Jag tycker det var värdefullt att ha en styrelse att stämma av mina beslut med.
Men det tog några år innan det lilla företaget drog igång ett aktivt styrelsearbete. Efter starten rullade det på ett tiotal år i mindre skala.
– Min kompanjon var VD och jag var arbetsledare. Vi jobbade ute i fält på dagarna och i styrelserummet på kvällarna, vi satt på alla stolar.
Länge var de bara några få anställda, men så togs beslutet att växla upp.
– Man måste verkligen bestämma att nu ska vi växa och bli fler, och vi hade förmånen att ha ett bolag i en bransch där det fanns uppdrag. Men det räcker inte, det var avgörande att vi omgav oss med bra rådgivare.

Utbildning första steget

Resan mot en proffsig styrelse började med att de båda kompanjonerna gick utbildningar i styrelsearbete. Sedan startade jakten på rätt personer för att utöka personal, ledning och styrelse.
– Visst var det jobbigt, men när vi började anställa folk och vågade släppa kontrollen av det dagliga arbetet blev det lite lättare att fokusera på styrelsearbetet. Vi tog in externa personer i styrelsen, personer som inte var med på släktmiddagarna!
Det var inte helt lätt att rekrytera, tycker Rolf Borrås, men de fick en bra start.
– Vi började med att ta in en person i styrelsen som hade gjort samma resa som vi sedan gjorde, vilket visade sig vara rätt väg att gå. Den erfarenheten var värdefull.

Attraktivt vid försäljning

Rolf Borrås tvekar inte om vikten av en kompetent styrelse även i mindre företag. Det företag han byggde upp hade nytta av sin handplockade styrelse redan i det lite mindre formatet. Styrelsen skapade ett driv och fick saker att hända.
– Det kan fungera att ha en familjär styrelse och mötas vid köksbordet, men då krävs fler egna beslut av dem som äger och leder företaget. En bra styrelse blir som en mentor som både stöttar och ställer krav vid exempelvis investeringar. Den tittar mindre på tekniken och mer på kalkylen.
Han tror på en mix av branschkompetens och någon form av dörröppnare i styrelsen, kanske ett ”affischnamn”. Styrelsen ska vara ifrågasättande och det finns risk att den inte är det om ledamöterna har plockats i familjen. För den som någon gång funderar på att sälja sitt företag är det viktigt att kunna visa upp en professionell styrelse.
– Det var säkert viktigt för köparen av mitt företag att jag hade ordning på styrelsearbetet, man tittade säkerligen på huruvida jag hade en extern styrelseordförande och VD.

Våga satsa!

Många utmaningar, hårt arbete och tuffa år till trots, ångrar Rolf Borrås inte den resa han tog sitt lilla företag på.
– Det var jättenervöst att expandera och ge sig in i ett aktivt och professionellt styrelsearbete. Men jag tvekade aldrig, det var så givande.
Till och med så givande att han fick blodad tand och vågade ge sig på externa styrelseuppdrag. Som att vara ordförande för Geotec i sex år. Han uppmanar gärna småföretagare att våga pröva sina vingar.
– Jag skulle gärna göra om det, det var det helt klart värt. Men man ska ha rätt ålder och se styrelsearbetet som en långsiktig satsning. Under de förutsättningarna kan jag rekommendera andra att våga ta lite större styrelsekliv.

Text: Mia Ising

Christer Ridström, Styrelseakademien: Vägen till framgång går via styrelsen

När man är över tio anställda i företaget blir ett aktivt styrelsearbete viktigt, säger Christer Ridström. Foto: Jörgen Olsson.

Rätt man på rätt plats är viktigt för ett företags verksamhet – och ett aktivt styrelsearbete kan vara direkt avgörande för företagets utveckling. Det menar Christer Ridström, senior rådgivare inom Styrelseakademien, som verkar för ett professionellt styrelsearbete i svenska företag.

Styrelseproffset Christer Ridström har drivit utbildningar för Styrelseakademien i många år och han är en flitigt anlitad föreläsare, som vid Geotecs årsmöte. När han står på scenen är budskapet glasklart: slarva inte med din bolagsstyrning!

Med andra ord: följ praxis och regler för hur bolag ska ägas och styras. Lägg därtill vikten av ett aktivt styrelsearbete, uppmanar han.

– Styrelsens viktigaste uppgift är att hjälpa företagsledningen att hitta rätt väg framåt, så att de kan skapa tillväxt och ekonomiskt värde på ett hållbart sätt, slår Christer Ridström fast.

Det finns mer än en definition på aktivt styrelsearbete, men generellt handlar det om att skapa strukturerade möten med pålästa ledamöter. Ledamöterna ska vägleda företaget att utvecklas enligt de strategier och planer man beslutat att följa.

– Med det inte tvunget sagt vem som ska sitta i en styrelse. Jag vill främst peka på att det är värdefullt med ett aktivt styrelsearbete.

Styrelsen står till svars

Han belyser olika former av bolagsstyrning, lagar, former för styrelsemöten, riktlinjer vid styrelsearbete och kvalifikationer för styrelseuppdrag.

– Konsten att äga, styra och leda är det absolut mest centrala för att utveckla ett företag, menar Christer Ridström.

Publiken är inte svårflörtad. Intresset för att höra om olika vägar att gå, och om regler och lagar, är stort.

– Oavsett bolagsform måste du styra och kontrollera din verksamhet. Ett aktivt styrelsearbete är viktigt för det företag som vill växa, det är styrelsen som ansvarar för att det går rätt till och de har aktiebolagslagen att följa. Det kan få rättsliga följder om arbetet görs på fel sätt. Intresset för att få veta vad man kan riskera fängelse för som styrelsemedlem brukar vara stort!

Expansion kräver expertis

Styrelsen är huvudman för bolaget, men alla företag och entreprenörer har inte en styrelse att tala om. Detta gäller för delar av den publik Christer Ridström möter på Geotecs årsmöte.

– Det är inte ovanligt att entreprenörer i enmans- eller små familjeföretag sätter sig själv och hustrun i styrelsen, oavsett kompetens. Och det är inget fel i det, det kan vara tillräckligt. Men ett aktivt styrelsearbete blir viktigare när man är tio-tjugo anställda.

– I stora bolag är det avgörande vem som väljs in, bland annat för att styrelsen har en så viktig roll i att tillsätta vd. I mindre bolag som expanderar kan det dock vara tryggt att även fortsättningsvis ha någon familjemedlem i styrelsen.

Vid fler än 25 anställda måste alla företag enligt lag ge plats åt arbetstagarrepresentanter, tillägger han.

Viktig vd-instruktion

– Något som är jätteviktigt redan i ett litet bolag är att skriva en vd-instruktion. Det kan gå illa annars, säger Christer Ridström med eftertryck.

Vd-instruktionen ska klargöra vad vd förväntas utföra och vilken budget som står till förfogande, för att säkra rätt insatser och att hon eller han inte gör vidlyftiga affärer. Det är minst lika viktigt som att skriva aktieägaravtal, om vad som gäller när någon vill sälja sina aktier.

Övning kan ge färdighet

Kan jag som företagare dra nytta av att engagera mig i ett aktivt styrelsearbete? Både ja och nej, enligt Christer Ridström.

– Det kan vara lockande och lärorikt att sitta i en styrelse, det är en erfarenhet som inte går att läsa sig till. Men den företagare som är fullt sysselsatt i dagligt entreprenadarbete kan få svårt att hinna utföra båda uppdragen på ett fullgott sätt. Och då bidrar inte styrelsearbetet till någon framgång.

Christer Ridström tvekar inte på vad som lockar honom till styrelserummet.

– Att få lära av andra och att se vad vi kan utverka tillsammans. Det är så inspirerande att uppleva hur man kan driva olika bolag på olika sätt!

Text: Mia Ising Foto: Jörgen Olsson

 

Det här är Styrelseakademien

Ideell förening som vill sprida kunskap om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utveckling. 16 lokalföreningar med 7 000 medlemmar bildar ett nätverk från Luleå till Malmö. Medlemmar är styrelseledamöter, ägare, mentorer, företagsledare och entreprenörer. Utbildar årligen 2 000 personer i styrelse- och ägarfrågor samt driver styrelseförmedling och opinionsbildning.

Vem är Christer Ridström?

Arkitekten bakom Styrelseakademiens nationella styrelseutbildningar, idag senior rådgivare. Har ägt och drivit företag sedan 1977. På meritlistan: vd, styrelsemedlem och -ordförande i företag, organisationer och föreningar inom information, logistik, miljö och hälsa, däribland WSP, Linköpings universitet och Cicero- samt Dynamogruppen. Specialist på valberedningars arbete.

Sex goda styrelseråd från Christer Ridström

 • Se din möjlighet som ägare att få välja bolagsstyrning och styrelse.
 • En kompetent ordförande är A och O för både styrelse och verksamhet.
 • Erfarna styrelsemedlemmar är särskilt viktiga när du vill expandera.
 • Välj medlemmar med erfarenhet från din egen eller en angränsande bransch.
 • I borrbranschen väljer du en styrelse som förstår borrning, bygg och entreprenad.
 • Avstå aktivt styrelsearbete om du samtidigt är fullt sysselsatt i ett dagligt arbete.