Taggarkiv: värmelagring

Värmelagring i berget kan bli fjärrvärmelösning

Fjärrvärmeverk har ofta problem med värmeöverskott på sommaren. För att lösa det tittar Tekniska Verken i Linköping på en lösning med högtemperaturlagring i berget med hjälp av ett borrhålslager. 

Tekniska Verken i Linköping har avfallsförbränning som sin huvudsakliga värmekälla. Avfall är svårt att lagra och behöver därför brännas även sommartid, då efterfrågan på värme är låg. Då uppstår frågan: kan den värmen lagras för att användas som spets på vintern och på så sätt ersätta kol och olja? På NordDrill berättade Henrik Lindståhl, utvecklingsingenjör på Tekniska Verken, om hur planerna ser ut för att hitta en lösning:

– Vi utreder nu möjligheten att använda ett borrhålslager för att värma berget sommartid och åter utnyttja den på vintern.

En av utmaningarna är den höga temperatur som krävs. Vattnet i fjärrvärmenätet håller 100 grader. För att ge ett tillräckligt tillskott behöver vattnet från borrhålslagret vara 70 grader varmt vid urladdning.

– Det finns idag inte kollektorer som klarar den temperaturen, konstaterade Henrik Lindståhl. För att hantera denna och andra gemensamma frågor överväger Energiforsk därför att starta ett särskilt forskningsprogram inriktat mot värmelagring i fjärrvärmenät.

I höst ska Tekniska Verken genomföra provborrningar för att se om det finns förutsättningar att gå vidare med projektet. På sikt är målet att med hjälp av värmepumpar kunna utvinna 70 GWh lagrad värme från sommarens förbränning. För att klara det krävs ett borrhålslager med 1 500 borrhål à 300 meter. Om ett högtemperaturlager blir verklighet i Linköping blir det Europas största borrhålslager.

Text: Lars Wirtén  Foto: Jörgen Olsson