Tio år av ständig tillväxt – men nu hackar kurvan

Borrningsbranschen växer stadigt. Det visar den senaste branschrapporten från UC, Sveriges ledande affärs­ och kreditupplysningsföretag. På tio år har branschens samlade rörelseintäkter ökat med nära 180 procent: från cirka 1,5 miljarder kronor 2013 till drygt 4,1 miljarder kronor 2022.

Den senaste branschrapporten från UC omfattar åren 2018-2022. Här återfinns alla företag som uppger att de har verksamhet inom brunnsborrning. De flesta företag som ingår i underlaget har brunnsborrning som huvudsaklig verksamhet eller som en viktig del av helheten. Men en del är renodlade installatörer av värmepumpar, eller byggbolag där brunnsborrning är en biverksamhet.

Det är inte bara branschens samlade rörelseintäkt som har ökat. Nästan alla siffror pekar uppåt, inte minst med ett tioårsperspektiv. 2013 var medianvärdet för rörelseintäkt, det vill säga det värde där lika många företag befinner sig över som under, cirka 5,8 miljoner kronor. 2022 var medianvärdet nära 8,1 miljoner kronor.

Branschen sysselsätter också allt fler. 2013 arbetade knappt 800 personer inom brunnsborrning. 2022 sysselsatte branschen cirka 1 300 personer.

Men förra året tvärbromsade konjunkturen, något som drabbade framför allt byggindustrin.

– Min känsla är att branschen just nu befinner sig i ett vänteläge. Projekt är på gång, både stora och små, men beställarna väntar. Den osäkra utvecklingen av räntan och elpriserna innebär en osäkerhet kring kostnader och återbetalningstid, vilket gör att marknaden avvaktar, säger Mattias Gustafsson, vd på Borrföretagen.

Att göra branschen synlig är en viktig del i att stärka branschen inför framtiden.

– Vi måste fortsatt visa att vi är en del av den gröna omställningen och att kunderna kan minska sina kostnader för uppvärmning och kyla med hjälp av geoenergi.

Inom vattenborrning ser Mattias Gustafsson en intressant utveckling kopplad till klimatförändringarna.

– Vi har fått ”mer” väder, både i form av torka och översvämningar. Insikten i värdet av att ha en bra och stabil vattenförsörjning har ökat. Även det geopolitiska läget gör att både kommuner och privatpersoner nu ser över sin vattenförsörjning och försöker få till en lösning med reservvatten.

I princip den enda siffra som har svårt att lyfta är lönsamheten. 2013 var medianvärdet ett rörelseresultat före avskrivningar på cirka 500 000 kronor. Tio år senare ligger det på drygt 600 000 kronor. En blygsam ökning, där utvecklingen dessutom har varit negativ de senaste fem åren. 2018 var medianvärdet 751 000 kronor.

– Affärsmässigheten är något de flesta behöver jobba med, där vi som branschförening kan stötta. Vi måste tillsammans få kunden att förstå värdet i att betala för en bra och korrekt utförd brunn. Inflationen är också en faktor att tänka på. Om man inte löpande justerar priserna för inflationen urholkas lönsamheten, säger Mattias Gustafsson.

När det gäller de enskilda företagen, har Borrsvängen sammanställt några topplistor med Borrföretagens medlemmar. Det företag som sticker ut vad gäller storlek är GE Maskintjänst, vilket till stor del beror på deras verksamhet inom gruvnäringen. Borrspecialisten ligger i topp vad gäller tillväxt och rörelseintäkt per anställd.

TEXT: LARS WIRTÉN

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *