Återfyllning – Tyskland: Utvecklar återfyllningen med hjälp av Sverige

I Tyskland krävs återfyllning av alla geoenergibrunnar.

– Vår överordnade lagstiftning, som närmast kan översättas med ”vattenhushållningslagen”, är federal men tillämpas delstatligt. Samtliga 16 tyska delstater kräver återfyllnad från botten och upp. Det som kan skilja är till exempel kraven på dokumentation av vilket material man använder, säger Burkhard Sanner till Borrsvängen.

Burkhard Sanner, tysk forskare och veteran inom geoenergi.

Burkhard Sanner är geolog och har arbetat med geoenergi i Tyskland sedan 1985, både som forskare och med praktiska tillämpningar. Sedan 2004 arbetar han med forskning och utveckling samt design av geoenergi vid företaget UBeG GbR i Wetzlar. Han leder kurser och utbildningar i geoenergi och är initiativtagare till standarden VDI 4640, som är den tyska ingenjörsföreningens riktlinjer för hur geonergianläggningar ska utföras. Riktlinjerna uppdaterades så sent som i fjol med ett nytt avsnitt, som helt handlar om återfyllning.

– Det har skett en hel del utveckling när det gäller det material – grout – som används vid återfyllning av geoenergi-brunnar. Från början användes bara en blandning av bentonit och cement, som är lätt att pumpa. Men det resulterade i energibrunnar med låg energiöverföring, säger han.

Forskar på nya blandningar

– Vi arbetar sedan flera år med att ta fram delvis nya fyllnadsmaterial där vi adderar komponenter som ökar den termiska konduktiviteten – värmeledningsförmågan– och därigenom gör geoenergin mer konkurrenskraftig. Vi vill också gärna ersätta bentoniten med någon annan stabilisator, eftersom bentonit kan kollapsa om den fryser och då förlorar sin tätande förmåga.

När det gäller att höja konduktiviteten har flera lyckade försök gjorts, först med kvartssand eller kvartspulver och senare också med kolmaterialen grafit och grafen.

– De försök som har gjorts visar att blandningar med grafit eller grafen har stor potential. De blandningar som finns på marknaden idag når 2 W/mK. Målet är 3 W/mK, det vill säga något högre än i grundvattenfyllda borrhål. Det görs bland annat tester på detta i Sverige, utförda av RISE. Tester ska också göras här i Tyskland och även i Spanien testar man olika blandningar av grout sedan en tid – än så länge dock bara i grunda hål på omkring 15 meter.

Coronan är en käpp i hjulet

En försvårande omständighet för testverksamheten är den rådande situationen kring coronapandemin, med stängda gränser och svårigheter att ordna transporter.

– Materialen i de groutblandningar man vill testa kommer från olika håll i hela Europa, så för närvarande är tyvärr stora delar av testverksamheten i stiltje, säger Burkhard Sanner.

Klen marknad

De generella återfyllnadskraven, som alltså är lag inte bara i Tyskland utan i stora delar av Europa, innebär att marknaden för geoenergi är betydligt sämre än i till exempel Sverige.

– Återfyllning kostar både i material och tid och får man då dessutom sämre prestanda i anläggningen så förstår man att konkurrensen mot bland annat kol och gas är mycket tuff. Men vi arbetar vidare och målet är en grout som ger samma eller till och med bättre värmeväxling än ni har i de öppna, vattenfyllda energibrunnarna i Sverige, säger Burkhard Sanner.

Text: Jörgen Olsson.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *