Utveckling kräver lönsamhet

Johan Barth, vd Geotec. Foto: André de Loisted

När jag har kontakt med medlems­företag runt om i landet vittnar en klar majoritet om att orderböckerna ser ovanligt väl­tecknade ut för årstiden. För 30 år sedan, när de flesta av Sveriges borrentreprenörer huvudsakligen sysslade med vattenborrning, var januari till mars en period då företagarna kunde lägga mer tid på service och i förekommande fall kanske till och med ta lite semester. Nu ser det lite annorlunda ut.

Geoenergiutbyggnaden i landet kom igång ordentligt på mitten av 2000-talet och tenderar nu att fortsätta att öka. Målgruppen har dock förskjutits från villasegmentet till fastigheter och industrier. Många företag har också intensifierat sin verksamhet inom grundläggningen som det investeras stora belopp inom. Det märks i allra högsta grad på efterfrågan av borrtjänster. Allt det här ställer också högre krav på den enskilde borrentreprenören som måste vara mer professionell i sin utövning. Det går inte längre att ha ”kontoret på fickan” i samma utsträckning. Behörigheter, besiktning av utrustning, certifikat, miljömedvetenhet och kvalitetsarbete är några av de bockar man måste ha fyllt i på checklistan för att kunna komma in på de större arbetsplatserna. Att vara en del av arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier kan också vara en del i behovet att möte omvärldens krav på företagande med ansvar och säkerhet.

Allt som allt gör det borrföretagen i allt större utsträckning till moderna företag. Men det kostar. Och min uppfattning är att den detaljen inte omhändertas av det enskilda företaget och beställarna har inte heller vett att uppskatta allt det arbete och den kompetens som ni borrentreprenörer har utvecklat era borrföretag med. Många entreprenörer har svårt att ta betalt för sina tjänster eller så vill inte marknaden betala. Det är alltid lätt att sänka priset, och extremt svårt att höja.

Geotec följer varje år noga den ekonomiska utvecklingen i borrbranschen och ser trenderna – lönsamheten är generellt dålig och trenden pekar tyvärr åt fel håll. Inte heller hos leverantörerna ser det bra ut, även om det är något bättre än hos entreprenörerna.

Utvecklingen är oroande inför framtiden. I den här typen av verksamhet, måste man ha marginaler. Man måste ha en lönsamhet för att kunna sköta investeringar och utbildningar i erforderlig utsträckning. Den ena leder också till det andra. Den dåliga lönsamheten drabbar också leverantörerna.

Vi arbetar i en bransch i förändring. Borrföretagen förändras och i leverantörsledet ser vi också nya företagskonstellationer. Det gäller att hänga med – och att våga bibehålla vettiga marginaler!

NordDrill ligger bakom hörnet. Den 11-12 maj träffas branschen i Jönköping på borrbranschens egen marknadsplats. Ta tillfället att besöka mässan! Och för er som säljer produkter inom branschen: Kontakta Elmia och säkra upp en monter för att träffa den nordiska branschen!

Väl mött i Jönköping i maj!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *