Veteran stöttar på nya utbildningen för borrtekniker

Eleven Abdukadir Mohamed Hassan och tillsynslärare Birger Fogdestam i lektionssalen på Lernia i Uppsala.

Årets utbildning av borrtekniker har nått halvlek. Upplägget är delvis nytt; förpraktik är nu obligatoriskt. Det tycker Birger Fogdestam, som är ny tillsynslärare, är bra. Eleverna får insikt i vad som krävs av dem, och utbildningen får motiverade elever.

– Jag upplever att vi har intresserade och frågvisa elever. De är engagerade, säger Birger Fogdestam.

Han om någon borde veta. Sedan utbildningen flyttades till Uppsala både undervisar han och har rollen som tillsynslärare och mentor för de tio eleverna. Eleverna har Birger Fogdestams öra när det gäller trivsel såväl som frågor som rör undervisningen.

– Jag har kontakt med eleverna varje vecka för att läsa av hur de har det. Dessutom har jag enskilda samtal så att eleverna kan redogöra för vad de känner för kursupplägg och kamrater. Eventuella problem rapporterar jag till de utbildningsansvariga på Geotec i Lund. Det fungerar jättebra!

Nytt ämne om härdplast och kemikalier

Precis som tidigare håller Geotec utbildningen till borrtekniker på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Kursstarten var i februari, men redan i september i fjol medverkade Birger Fogdestam i de första mötena med myndigheten. Utöver sitt mentorskap undervisar han nu i geologi och hydrogeologi tillsammans med Anders Carlstedt, en annan veteran i branschen och före detta kollega på SGU. Även SGU-kollegan Lars Rodhe har anslutit som lärare och exkursionsledare.

Geotecs administratör Johan Andersson är nöjd med utbildningens nya hemvist och upplägg. Förutom att Uppsalabon Birger Fogdestam tagit över omsorgen om eleverna har kursplanen fått ett nytt ämne: härdplast och kemikalier, om konsten att arbeta med allergiframkallande ämnen.

Förpraktik i två veckor

Därtill har förpraktiken blivit obligatorisk och mer omfattande i form av en så kallad test- och kartläggningsmodul. Förpraktiken bjuder på två veckor av teoretisk och praktisk inblick i yrket, med bland anat säkerhetsutbildning och arbetsplatsbesök. Därpå följer två veckors praktik i företag – och möjlighet att knyta kontakt med en potentiell arbetsgivare.

– Förpraktiken ger eleven en uppfattning om vad yrket innebär när det gäller exempelvis arbetstider, resor och tunga arbetsmoment, och oss en möjlighet att ta pulsen på elevens förutsättningar och motivation, säger Johan Andersson.

– En fördel är att eleverna sedan känner igen olika begrepp vi rör oss med i undervisningen. Likaså kan vi tidigt fånga upp elever som kan behöva stöd i form av en kurs i yrkessvenska om de inte har svenska som modersmål.

Ett steg i rätt riktning

Veteranen Birger Fogdestam, som gör comeback som lärare på utbildningen, tycker även han att den tagit ett steg i rätt riktning.

– Att flytta utbildningen uppåt landet är bra med tanke på tillgänglighet och arbetsmarknad, och det är bra att eleverna fått en rejäl förpraktik.

Och mer praktik blir det. Utbildningen avslutas som alltid med en längre praktikperiod som inleds under juli månad. Först den 1 oktober står årets kull med borrtekniker till arbetsmarknadens förfogande.

Text: Mia Ising Foto: Olof Andersson.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *