Vikten av att använda sig av skriftliga avtal

Johan Barth, Borrföretagen

I detta nummer av Borrsvängen tittar vi lite närmare på förhållandet mellan entreprenör och konsument. Den relationen är viktig och har byggt upp de flesta borrföretag som sysslar med vatten- och energiborrning.

Jag är övertygad om att de flesta entreprenörer tycker att det är bra med avtal, och att det underlättar den dagen man eventuellt hamnar i en tvist. För båda parter.

Men resultaten från vår undersökning i mitten av februari talar sitt tydliga språk. 83 procent svarade att de sällan eller aldrig använder sig av några mallar. Trots att det finns flera organisationer som tillhandahåller utmärkta avtalsmallar mellan konsument och entreprenör. Det skall läggas till i sammanhanget att undersökningen inte är heltäckande och att en egenutformad offert som får ett accept kan vara ett utmärkt avtal. Men det är oroväckande.

Att vara tydlig med vad som ingår i ett köp ger båda parter betydligt bättre förutsättningar att nå ett bättre resultat. Och inte minst en tydlighet i vad som förväntas av respektive part och var olika ansvar ligger. Oftast är konsumenterna engångskunder och det är ofta stora investeringar för dem. En färdig vattenanläggning kan utan större konstigheter hamna runt 80 000 kronor och många konsumenter får ta lån för att klara investeringen.

För borrentreprenören kan en tvist i värsta fall betyda att man har gjort ett arbete som man inte får betalt för. I tillägg får man lägga stor kraft på att processa. Vad man bör tänka på är att om man till exempel förlorar 20 000 kronor i intäkt vid en tvist, behöver man omsätta cirka 240 000 kronor för att vid ett 10 procents rörelseresultat täcka upp för förlusten. Har man den insikten ligger det nära till hands att använda mallar eller egna avtal. Det är till och med ganska enkelt och gör er till bättre företagare med möjligheter till större vinstmarginaler som följd.

I tidningen redogör vi för några av de fall vi har kommit i kontakt med. Förutom vår syn på saken har vi även en entreprenadjurist åsikt. Det är intressant läsning som förhoppningsvis föder flera tankar hos er som läsare. Hade man kunnat göra annorlunda? Varför blev det konflikt?

Alla vet att entreprenader kan gå fel. Och förr eller senare händer det alla. Hur duktig man än är och även om man följer alla regler som finns.

Borrentreprenörer, konsumenter, myndigheter och installatörer har alltid möjlighet att ta kontakt med Borrföretagens kansli för att få råd eller vägledning kring borrentreprenader eller i samband med eventuella konflikter. Det är en service vi erbjuder eftersom det inte finns någon annan instans i samhället med den här specialistkompetensen. Medlemmar och medlemmars kunder hjälper vi alltid. Andra i mån av tid. Och ofta bidrar vi med uttalanden. Det är en tjänst som är gratis och uppskattad av alla parter.

Den här tjänsten gör också att vi får en ovärderlig kunskap i hur förhållandena ser ut i samband med entreprenaderna. Och för oss är det glasklart: att ha skriftliga avtal minskar antalet konflikter, gör branschen mer professionell och bidrar till en större lönsamhet för borrföretagarna.

Johan Barth, Borrföretagen

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *