Virtuell borrning i Norge

”Virtuell Arena” är namnet på en unik forskningssatsning i Norge. Det handlar om världens första full- skaliga borrningssimulator på internet. Den tas fram av bland annat forskare från Bergen och Stavanger och kommer när den är färdig att bli ett verktyg för forskning och teknikutveckling och en plattform för utbildning, test och träning när det gäller borrning i olika miljöer, med olika metoder och med nya verk- tyg. Projektledare Fionn Iversen vid norska forskningsinstitutet Iris berättar för nyhetssajten Forskning.no att intresset för simulatorn är stort.

– Norska Forskningsrådet stöttar projektet med 50 miljo- ner kronor och utöver det har oljebolagen skjutit till pengar. Universitet i bland annat USA, Tyskland och Brasilien har visat intresse för att vara med och använda simulatorn och många kommersiella aktörer likaså.

Vid universitetet i Stavanger har studenter redan börjat använda en beta-version av simulatorn.