Geoenergi ska rädda Utrechts grundvatten

I nederländska staden Utrecht pågår ett spännande försök att med hjälp av ett akviferlager sanera det förorenade grundvattnet under en del av stadskärnan. Det handlar om ett område kring centralstationen, där grundvattnet genom åren förorenats genom framför allt kemiska utsläpp av olika slag och från era olika källor.

I försöket ska man utnyttja temperaturskillnaderna i akviferen till att på vintern värma och på sommaren kyla byggnaderna ovanför. Forskarna räknar med att över tid få ett överskott av värme, så att temperaturen i akviferen med tiden stiger. Den höjda temperaturen ska i kombination med cirkulationen i akviferen påskynda nedbrytningen av de kemiska föroreningarna. Projektet är en del av det EU- nansierade initiativet CityChlor, där myndigheter och forskare i Tyskland, Nederländerna och Frankrike samarbetar kring nya, integrerade metoder att sanera urbana områden från framför allt olika typer av klorhaltiga föroreningar.