Om Borrsvängen

En tidning från Borrföretagen i Sverige om vatten, värme och kyla. Sedan 1993 har Borrsvängen har varit borrbranschens egen tidskrift. Den utkommer med fyra nummer per år. Borrsvängen tar upp frågor som berör brunnsborrningsbranschen: vattenförsörjning, geoenergi, borrningsteknik m m. Borrsvängen distribueras helt kostnadsfritt till borrentreprenörer, konsultbolag, relevanta kommunala nämnder och utskott, branschens leverantörer, byggbolag m fl. Dess nuvarande upplaga är drygt 5200 exemplar. Även privatpersoner är välkomna att prenumerera helt kostnadsfritt.
Från och med nr 4/2005 finns Borrsvängen i sin helhet tillgänglig här som ett PDF-dokument. Webbpublicering sker vanligtvis några dagar efter utgivningsdagen. För att kunna läsa PDF-dokumentet krävs att Adobe Acrobat Reader eller liknande programvara finns installerad i din dator.

Borrsvängen 2 2022
Borrsv 1 2022