AKTUELLT

Nya tider för Borrföretagen

/
Borrföretagen har under vår och sommar haft fokus på den nya…

Att tänka på före borrning

/
Det är enligt gällande lagstiftning (SFS 1998:899) förbjudet att påbörja en installation av en värmepump med energibrunn innan anmälan gjorts till kommunen. I ett aktuellt rättsfall påbörjades borrningen innan kommunen hunnit delge fastighetsägaren sitt svar och en sanktionsavgift utdömdes. Denna överklagades och på tisdagen den 2 juni föll domen i Växjö tingsrätt.

Konsumentfallet: sprickzon krävde extra borrhål

/
En sprickzon med kraftigt grundvattenflöde stoppar borrningen halvvägs. Det går inte att kontakta kunden vid tillfället. För att undvika stillestånd och för att hinna borra utan ometablering utför borraren ett extra borrhål bredvid det första utan att kunden kontaktats.

Årets utbildning i borrteknik kräver anpassning

/
Den 37 veckor långa borrteknikerutbildningen som arrangeras av Borrföretagen startade den 6 maj i år, tre månader senare än vanligt. Men så är våren 2020 också en annorlunda tid. Covidsituationen sätter många områden på prov och anpassning är modellen.

Coronapandemin: Borrbranschen är hittills lindrigt drabbad

/
Med anledning av den pågående coronapandemin har Borrföretagen genomfört en enkät bland medlemsföretag och leverantörer. Samtliga 88 borrande företag tillfrågades och samtliga 40 anslutna leverantörer tillfrågades. Svarsfrekvensen låg på ungefär 30 procent bland borrföretagen och cirka 20 procent hos leverantörerna.

Storsatsning på djupgeotermi i Malmö

/
Eon förbereder stora investeringar i djupgeotermi för fjärrvärmenätet i Malmö. Förhoppningen är att uppföra fem anläggningar med upp till sju kilometer djupa borrhål. Nu borras testhål för att kartlägga de geologiska förhållandena.

Stort förtroende för Borrsvängen

/
Det totala läsandet har minskat något, men fler läsare ger tidningen högre betyg än tidigare. Det och en hel del annat framkommer av den läsarundersökning av Borrsvängen, som marknadsundersökaren Areima gjort för Borrföretagens räkning.

LEDAREN

Se återfyllning som en möjlighet!

Johan Barth, Borrföretagen

Coronan drabbar även vår bransch, även om det verkar som att borrföretagarna i landet har att göra. Som en del i styrelsen i Svenska Kyl & Värmepump-föreningen får jag information om hur den marknaden mår, och signalerna har varit tydliga under våren: Installationer åt konsumenter minskar. Människor håller i pengarna lite hårdare och avvaktar med investeringarna i allt större utsträckning. Även om borrentreprenörerna har haft fyllda orderböcker, kommer energiborrningen i det segmentet att minska.
Glädjande i sammanhanget är att installationer för större fastigheter verkar fortsätta med en allt större intensitet. Det i kombination med att nyinstallationer av vattenanläggningar återigen har skjutit fart gör att branschen som helhet mår ganska bra.

Som branschorganisation har pandemin däremot påverkat Borrföretagen negativt. Sammanslagningsprocessen mellan föreningarna hade mått bra av att mötas och för att skapa känslan av samhörighet och att frågor kunnat dryftas i ett öppet forum. Den ingrediens som så många medlemmar värdesätter som en av de viktigaste, nämligen att ha medlemsmöten med nätverkande och kollegiala diskussioner, har fått anstå till senare tidpunkter. Nu hoppas vi innerligt att Brunnsborrardagen i september kommer att bli av. Då är ett medlemsmöte inplanerat. Därefter ett i november. Vi håller tummarna…

Årets andra nummer av Borrsvängen har temat ”Återfyllning”. Det är inte av en slump. I mars publicerade Svenskt Geoenergicentrum Råd och anvisningar om återfyllning av energibrunnar.

Läs hela ledaren här

Annons

I FOKUS

DEBATT

FÖRETAGET

I KORTHET

PROFILEN