AKTUELLT

,

Borrbranschen i siffror

/
Geotec har från UC köpt in statistik över borrbranschens utveckling de senaste åren, med tonvikt på intäkter, omsättning och antal anställda. – Efterfrågan på våra tjänster ökar. Det visar statistiken tydligt både vad gäller omsättning och antal anställda, säger Geotecs vd Johan Barth.

Blixtrande borrning på gång i Tyskland

/
Två universitet i Tyskland utvecklar sedan några år tillbaka en helt ny borrteknik, EIT, där starka, elektriska stötar används istället för traditionella borrkronor. Lyckas man kan det minska kostnaden väsentligt vid framför allt djupborrning för geotermi.

Leif Bjelm har gått ur tiden

/
I februari avled Leif Bjelm efter en längre tids sjukdom. Leif var tidigt en av få att lyfta borrningsprofessionen till den akademiska världen.

Svenskt Geoenergicentrum ångar på

/
Det har varit full aktivitet i Svenskt Geoenergicentrum 2018. Det nya året lovar gott med deltagande i bland annat det nystartade innovationsklustret Varmt&Kallt. I oktober arrangeras den sjunde upplagan av Geoenergidagen.

Utbildningen är igång i Uppsala

/
Utbildningen till borrtekniker, som Geotec arrangerar på uppdrag av Arbetsförmedlingen är nu igång. Nytt är att utbildningen har flyttat till Uppsala och att den även drivs enligt ett delvis nytt upplägg.

Dödsolycka vid borrning i Gällivare

/
– Det har varit många sömnlösa nätter. Så säger Janne Pellikka, vd på GE Maskintjänst i Gällivare, där en medarbetare omkom efter en arbetsplatsolycka i januari. Omständigheterna är oklara – men klart är att företaget har belagts med borrstopp och att Janne själv utreds för vållande till annans död. (Bilden som används är från Gällivare kommun men har inget med olyckan att göra. Foto: Daniel Olausson/Media Tales)

Tydliga rutiner vid tillbud och olyckor

/
– Anmäl alltid alla olyckor till oss, även små incidenter. Det är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och hjälper alla att bli bättre på att undvika allvarliga olyckor. Så säger Fredrik Hedlund, regionchef för region Nord på Arbetsmiljöverket, som hanterar dödsolyckan hos GE Maskintjänst.

LEDAREN

Foto: André de Loisted

Alfons blev 24 år gammal. Han avled efter en arbetsplats-olycka i norra Sverige. Man skall inte behöva dö på sin arbets-plats. Det är en stor förlust för alla inblandade.

Olyckan i Gällivare har satt ljuset på ett problem som vi i många år har uppmärksammat och försökt att påverka.

Läs hela ledaren här

Annons

I FOKUS

DEBATT

FÖRETAGET

I KORTHET

PROFILEN