AKTUELLT

Stopp för energibrunnar i Stockholm

/
Nu säger exploateringskontoret i Stockholms stad nej till borrning av energibrunnar i hela innerstaden. Exploateringskontoret förklarar att borrningen ”krockar” med byggandet under mark; kommunen vill säkra att den har svängrum i undermarken, utan att komma i konflikt med nya bergvärmeanläggningar. För borrare och byggare står miljoner på spel.

Alkohol, ansvar och undersökning präglade Geotecs årsstämma

/
Utöver mycket medlemsmingel präglades Geotecs 40:e årsstämma av undersökningsborrning, alkoholvanor och felansvar kontra garantier. Läs allt om stämman som gick av stapeln på Rönneberga konferens på Lidingö ett par kulna dagar i slutet av november.

Värmdöpumpen blev Årets leverantör

/
Värmdöpumpen blev utsedd till årets leverantör på Geotecs årsstämma 2017. Hög kompetens och servicenivå framhävdes i motiveringen.

Svenskt Geoenergicentrum driver på

/
Svenskt Geoenergicentrum driver oförtrutet geoenergifrågorna framåt. Signhild Gehlin på Svenskt Geoenergicentrum uppdaterade medlemmarna på Geotecs årsstämma om höstens verksamheter och planerna inför 2018.

Med hösten kom högtrycket

/
Det kommer rapporter om stor efterfrågan och fulltecknade orderböcker från medlemsföretag runt om i landet.

LEDAREN

Det kommunala inflytandet när det gäller hur marken skall användas är i Sverige ovanligt stort. Det kommunala planmonopolet i kombination med att kommunerna vanligtvis är de största markägarna i en kommun, gör att den kommunala instansen sitter på en mycket stor, för att inte säga oinskränkt, makt. Det finns mycket gott i det och fungerar i de flesta fall så länge bestämmanderätten används med förnuft och känsla för samtliga medborgares bästa.

Läs hela ledaren här

Annons

I FOKUS

DEBATT

FÖRETAGET

I KORTHET

PROFILEN