AKTUELLT

Grundvattennivåer i oktober

/
I de små magasinen har grundvattennivåerna sjunkit med upp till 20 centimeter sedan augusti förutom i sydvästra Sverige där nivåerna stigit något.

Utbildningen ska bli mer träffsäker

/
När borrteknikerutbildningen drar igång igen i november blir det enligt ett delvis nytt upplägg. – Vi startar med en förberedande del, för att öka träffsäkerheten, säger Daniel Strömblad, arbetsförmedlare i Uppsala.

Uppsala får utbildningen av borrare

/
Nu lämnar utbildningen av borrtekniker den skånska myllan och flyttar till Uppsala. Utbildningen ska finnas där behovet av borrare finns, förklarar Leif Möller på Arbetsförmedlingen, som även fortsättningsvis ger Geotec i uppdrag att driva utbildningen.

Riktlinjer för kollektorslangar publicerade

/
Svenskt Geoenergicentrum har nu publicerat nya riktlinjer för förläggning av kollektorslang i mark för konsumentanläggningar. Efter synpunkter från bland annat MSB om brandskydd blev de klara i början av oktober. Läs om riktlinjerna och hitta länkar här.

Hög tid för B-certifiering

/
Det börjar brådska nu, om det gemensamma beslutet att det till årsskiftet ska finnas minst en B-certifierad borrare på varje rigg ska kunna förverkligas. I slutet av augusti samlades personal från sju Geotec-företag för B-certifiering vid SGU i Uppsala.

Här är risken för vattenbrist störst

/
Hela Östersjökusten från Uppland till Blekinge, Öland, Gotland och delar av Västkusten. Dessa områden föreslår SGU ska bedömas som särskilt utsatta områden med mycket stor risk att det uppstår brist på grundvatten.

Avanti och Geotec är ett steg närmare samgående

/
Med överväldigande majoritet, 21 ja mot tre nej, röstade under våren även Avantis medlemmar för en sammanslagning mellan Avanti och Geotec.

LEDAREN

Foto: André de Loisted

I förra numret av Borrsvängen skrev jag om den varmaste majmånaden i mannaminne som just hade passerats. Det var då det. Därefter svettades vi igenom den varmaste sommaren i mannaminne. Vattenbristen som följde kom inte som en överraskning men effekterna av den blev nog större än vad många förutsåg.

Läs hela ledaren här

Annons

I FOKUS

DEBATT

FÖRETAGET

I KORTHET

PROFILEN