AKTUELLT

Borrföretagens tillträdande VD: ”Jag vill visa hur viktig den här branschen är”

/
– Det känns fantastiskt att få vara en del av och leda en…

Nya tider för Borrföretagen

/
Borrföretagen har under vår och sommar haft fokus på den nya…

Att tänka på före borrning

/
Det är enligt gällande lagstiftning (SFS 1998:899) förbjudet att påbörja en installation av en värmepump med energibrunn innan anmälan gjorts till kommunen. I ett aktuellt rättsfall påbörjades borrningen innan kommunen hunnit delge fastighetsägaren sitt svar och en sanktionsavgift utdömdes. Denna överklagades och på tisdagen den 2 juni föll domen i Växjö tingsrätt.

Konsumentfallet: sprickzon krävde extra borrhål

/
En sprickzon med kraftigt grundvattenflöde stoppar borrningen halvvägs. Det går inte att kontakta kunden vid tillfället. För att undvika stillestånd och för att hinna borra utan ometablering utför borraren ett extra borrhål bredvid det första utan att kunden kontaktats.

Årets utbildning i borrteknik kräver anpassning

/
Den 37 veckor långa borrteknikerutbildningen som arrangeras av Borrföretagen startade den 6 maj i år, tre månader senare än vanligt. Men så är våren 2020 också en annorlunda tid. Covidsituationen sätter många områden på prov och anpassning är modellen.

Coronapandemin: Borrbranschen är hittills lindrigt drabbad

/
Med anledning av den pågående coronapandemin har Borrföretagen genomfört en enkät bland medlemsföretag och leverantörer. Samtliga 88 borrande företag tillfrågades och samtliga 40 anslutna leverantörer tillfrågades. Svarsfrekvensen låg på ungefär 30 procent bland borrföretagen och cirka 20 procent hos leverantörerna.

Storsatsning på djupgeotermi i Malmö

/
Eon förbereder stora investeringar i djupgeotermi för fjärrvärmenätet i Malmö. Förhoppningen är att uppföra fem anläggningar med upp till sju kilometer djupa borrhål. Nu borras testhål för att kartlägga de geologiska förhållandena.

LEDAREN

Borrföretagens nya VD rekryterad!

David Johansson tf ordförande Borrföretagen

Under hösten har styrelsens pågående process med att rekrytera en blivande vd prioriterats. Att driva en medlemsstyrd branschorganisation i avsaknad av utsedd vd har haft sina utmaningar. Många timmar och möten har spenderats för att fatta rätt beslut, flera av administrativ karaktär.

Vår t f förvaltningschef har balanserat detta väl, i nära dialog med vår personal som ställt upp och arbetat föredömligt under hösten. Ekonomisystemen är sammanflätade mellan de tidigare organisationerna och förslag till budget är framtaget inför vår kommande stämma. Rekryteringsprocessen är avslutad och styrelsen har gjort bedömningen att organisationen äntligen är redo för tillsättande av vår första vd att leda Borrföretagen.

Verksamhetsplanen för 2021 är under bearbetning och har fokus på bland annat medlemsnytta och värdeskapande för vår bransch, i form av fler borrmeter och ökad sysselsättningsgrad.

Läs hela ledaren här

Annons

I FOKUS

DEBATT

FÖRETAGET

I KORTHET

PROFILEN