AKTUELLT

Växjö kräver kompletteringar vid ansökan om borrning

/
Växjö kommun har vid ett par olika tillfällen begärt in kompletteringar till ansökningar om borrningstillstånd för geoenergianläggningar. Bland annat vill man bedöma ekonomin i projekten.

Tuffa förhållanden när eleverna borrade i fält

/
Under ett par veckor i månadsskiftet januari-februari drog eleverna i borrteknikerutbildningen åter ut i fält – den här gången för att omsätta teoretiska kunskaper till verklig borrning. Läs om elevernas utmaningar under terminens fältborrningar.

Geopraktisk visar nyanlända vägen till borrbranschen

/
Det är ingen arbetsförmedling, men väl en vägvisare till en bransch i behov av arbetskraft. Det handlar om Geopraktisk – webbsidan som vänder sig till nyanlända i Sverige för att skapa intresse för yrkesutbildningar och praktiskt arbete inom geologi.

Alla kollektorer ska vara P-märkta

/
Det är nu tre och ett halvt år sedan den branschgemensamma överenskommelsen om att de kollektorslangar som används i Sverige ska vara P-märkta. Här går vi igenom vad P-märkningen innebär.

Grundvattennivåerna har återhämtat sig

/
– Grundvattennivåerna har hämtat sig, förhållandevis fort och mycket. Så sammanfattar Bo Thunholm på SGU grundvattennivåernas återhämtning efter den extrema torkan.

LEDAREN

Under andra halvåret 2017 införde Stockholm stad i praktiken totalstopp mot att etablera nya geoenergianläggningar med bergvärme och bergkyla i Stockholms stad.

En hel bransch blev lamslagen och förlorade miljontals kronor. Enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar såg ut att bli berövade möjligheten att investera i en förnybar energilösning som både sparar stora pengar och ger bättre kontroll över den enskildes ekonomi.

Läs hela ledaren här

Annons

I FOKUS

DEBATT

FÖRETAGET

I KORTHET

PROFILEN