Taggarkiv: MEF

Nytt från övriga Norden

Två glada utbildningsnyheter, välfyllda orderböcker och en reviderad brunnsnorm. Men också en giftskandal och problem med oseriösa företagare. Borrsvängen har kollat läget med de nordiska syskonorganisationerna.

Danmark

I Danmark har FDB, Foreningen af Danske Brøndborere, äntligen gått i mål med sin strävan att få den officiella brunnsborrarutbildningen flyttad från Århus Tech till VIA University College i Horsens.
– VIA har betydligt större kompetens och bättre förutsättningar för att sköta utbildningen. I samband med flytten ser vi också över innehållet i utbildningen. En del av kursinnehållet behöver moderniseras och eventuellt kommer vi också att lägga till något eller ett par nya moment, säger FDB:s styrelseordförande Christian Christiansen.

Gift i dricksvattnet

Danmarks skakas annars av en dricksvattenskandal, sedan rester av insektsgift hittats i dricksvattnet på flera håll i landet.
– Det är ett nytt insektsgift, som framför allt används i områden där det odlas mycket rovor och lök. Framför allt är Fyn och Lolland drabbat, men även flera andra delar av landet, säger Christian Christiansen.
De uppmätta mängderna är små, men Danmark absolut nolltolerans mot insektsgift i vattnet.
– Det är mycket fokus på hur problemet ska lösas. På många av platserna tas vattnet från gamla filterbrunnar och de vattenverk som är berörda har börjat anlägga nya brunnar.

Finland

Den finska branschorganisationen Poratek har nyligen uppdaterat och publicerat sin standard för geoenergibrunnar, Normienergiakaivo -17.
– Den främsta nyheten är att vi strukit kravet på att en energibrunn ska ha diametern 140 millimeter eller mera. 80–90 procent av alla energibrunnar i Finland är 115 millimeter. I övrigt förtydligas en del av skrivningarna som gäller miljöskydd när man anlägger en energibrunn, säger Porateks vd Timo Rajala.
Vidare fortsätter Poratek att växa och föreningen har nu 22 borrande medlemmar och 20 partners, främst i form av leverantörer.
– Nyligen fick vi bra reklam, när Jimmy Kronholm var på finsk TV i egenskap av Porateks ordförande och tipsade fritidshusägare om vad de ska tänka på när det gäller enskilda brunnar i samband med att sommarsäsongen börjar.

Fler stora projekt

På marknadssidan noterar man i Finland en kraftig ökning av antalet stora projekt.
– Mängden projekt med tio brunnar på 350 meter eller mer ökar stadigt, säger Timo Rajala och konstaterar även att Finland följer Sverige när det gäller brunnsdjup:
– Vi borrar djupare och djupare. Överlag har finska borrare mycket att göra – ordervärdet är detsamma från årsskiftet till nu som motsvararande period i fjol.

Norge

Även från Norge kommer positiva nyheter när det gäller utbildning av borrare. Till slut har nämligen nu den norska regeringen sagt ja till att inrätta en offentlig utbildning.
– Det blir två år på gymnasiet och två år som lärling på företag, sedan examen och därefter får man sitt fackbrev och är färdig borriggsförare, berättar Einar Østhassel, branschdirektör på Maskinentreprenörernas Förbund, MEF, i Norge.
Det innebär att brunnsborrare om några år kommer att vara ett ”erkänt” yrke med samma struktur på utbildning som till exempel snickare, elektriker eller gjutare.
– Även grundläggningsbranschen har varit med på resan och kommer att få en liknande offentlig utbildning.

Kollektorer ska studeras

I Norge startas även ett stort projekt som syftar till att utvärdera och jämföra kollektorer. 27 olika partners, däribland Svenskt Geoenergicentrum är med i arbetet som finansieras av Norges forskningsråd.
– I övrigt borras det mycket i Norge, men priserna är låga. Vi har stora problem med utländska företag som inte tar varken socialt ansvar eller arbetsgivaransvar och därför kan lägga sig 20–30 procent under seriösa entreprenörer, säger Einar Østhassel.

Text: Jörgen Olsson