Behovet av borrtekniker på kort och lång sikt

Borrföretagen har utfört en medlemsenkät där vi har tittat på rekryteringsbehovet på kort och lång sikt. Svaren på enkäten kommer från mindre till större medlemsföretag.

Slutsatsen är det råder ett rekryteringsbehov både på kort och lång sikt och majoriteten av företagen behöver anställa en till två personer. Det finns en del företag som ser ett större rekryteringsbehov och en del tittar på fem till tio personer inom de närmaste fem åren. En av anledningarna till behovet att rekrytera är ökad aktivitet men också att branschen genomgår en generationsväxling. Behovet att anställa är spritt över hela landet och trenden gäller både för landsbygd och för storstäder.

Samhället behöver borrare

– Enkätsvaren speglar det behov vi ser i rekryteringsannonser på sociala medier och den information och förfrågningar vi får via telefonsamtal med våra medlemmar och andra borrande företag. Mycket av aktiviteten är kopplad till vatten- och geoenergibrunnar men även grundläggning och styrd borrning. Styrd borrning är en viktig faktor när VA-systemen och el-nätet moderniseras runt om i landet. Prospekteringsborrning och kärnborrning är andra områden där borrtekniker behövs, främst då till gruvnäring och de industriella satsningar som pågår eller planeras i Norrland, konstaterar Borrföretagens vd Pär Malmborg.

Energiomställning ger jobb

Generellt finns det många stora infrastrukturprojekt i Stockholm, Göteborg och Norrland där borrande företag behövs. Omställningen till ett fossilfritt samhälle och höjd beredskap i kristider belyser ytterligare att borrande företag tillhör en framtidsbransch och att fler borrtekniker behövs.

– Borrföretagen ser ett ökat behov av förnybar och lokal energi i form av geoenergi bland villor och större anläggningar. Vi ser även tillgången till rent vatten blir allt viktigare. Här har borrtekniker en viktig funktion att fylla och torkan 2018 gjorde vattenfrågan mer aktuell och branschen såg en ökad efterfrågan på vattenbrunnar för privat personer och lantbruk. Även pandemin har bidragit att allt fler vill ha vatten till sina fritidshus eftersom mer och mer tid har spenderats där i och med att fler jobbar hemifrån, framhåller Pär Malmborg.

Certifiering ett krav

För närvarande finns det ungefär 200 certifierande brunnsborrare i RISE:s register och här vill Borrföretagen med borrteknikerutbildningen vara en bidragande faktor till att antalet bibehålls men även att de certifierade brunnsborrarna blir fler på sikt. Att vara certifierad brunnsborrare är ett krav för att bli medlem i Borrföretagen och en kvalitetsstämpel i branschen. Borrteknikerutbildning är en viktig faktor för att få fler borrare att bli certifierade och även säkerställa kompetensörsörjningen i branschen.

TEXT: BORRFÖRETAGEN

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *