Förfabricerade geoenergicentraler

Malmberg har lanserat sitt koncept Energeo, som består av kompletta geoenergicentraler som tillverkas i fabrik och sedan dockas till energibrunnarna och fastighetens värme- och kylsystem.

Centralen är komplett med el, styr/regler och VVS. Cen- tralen byggs i verkstad parallellt med att energiborrning och anslutningsarbeten utförs på plats och en av fördelarna är att antalet underleverantörer som arbetar i fastigheten kan minimeras.