Hydroscand hittar bredden i en smal nisch

Lokal närvaro. Service. Sortiment. Det är de tre faktorer som Årets leverantör, Hydroscand, lyfter fram som nyckeln till företagets framgång och expansion. Med mer än 70 filialer över hela landet är målet att alltid vara så nära kunden som möjligt.

Hydroscand har sålt slangar och kopplingar sedan 1969, då Björn Holmström grundade företaget. De senaste 10–15 åren har företaget vuxit snabbt till ett internationellt företag som finns i 18 länder. Än i dag ägs företaget av familjen Holmström och präglas av dess vision: att sälja slang- och ledningskomponenter i en decentraliserad, kundnära organisation. Det fysiska mötet med kunderna är viktigt för företaget, därav den starka fysiska närvaron runt om i landet.

– Kundens värde ligger i närheten, att snabbt kunna få sin produkt identifierad med dimensioner och gängor, få en lösning i butiken och snabbt komma igång igen med sin maskin, säger företagets vd, Pontus Nygren.

Både smal och bred

Slangar och kopplingar är en tydlig och, i det stora hela, smal nisch. Men inom nischen är bredden väldigt stor. Slangar används inom många olika branscher till olika ändamål. Det gör att kraven på produkterna varierar stort. Genom att vara nischade på bara slang och ledningskomponenter lyckas Hydroscand möta de flesta branscher och dess behov.

– Borrningsbranschen är attraktiv för oss. Det är en stor och bred bransch med allt från gruvdrift till vatten- och energibrunnar. Ledtiderna är korta och här passar vår affärsidé bra. Vi är nära till hands, vi vet vilka produkter brunnsborrarna använder och vi har ett stort och brett lager, säger Michael Rudén, försäljningsansvarig inom högtrycksprodukter.

 

Hydroscand Group

  • Grundades 1969 i Stockholm, där huvudkontoret fortfarande ligger. 
  • Idag en global leverantör av slangar och kopplingar med närvaro i 18 länder.
  • Har även en industridivision med verksamhet inom automotive och maskintillverkning.
  • Omsätter cirka 295 miljoner euro (2021).
  • Har 250 slangservicebutiker globalt.
  • 150 mobila Slangexpress-enheter.
  • Fler än 500 återförsäljare.
  • Över 1400 anställda.


Mobil succé

Att som brunnsborrare veta vilken slang som är rätt är inte alltid helt enkelt. Hydroscand har därför som strategi att fördjupa sig inom sin nisch i stället för att diversifiera verksamheten och gå in på andra, nya områden.

– En slang kan vara rätt teknisk och vi har slangar i många olika material och dimensioner. Det finns så många olika applikationer och olika media som ska passera genom slangen, förklarar Michael Rudén.

Ett koncept som har blivit succé är Slangexpress, Hydroscands mobila slangjour. Det är servicebilar som åker ut till kunden vid akuta haverier eller om kunden inte har tid eller möjlighet att ta sig till närmaste filial.

– Med Slangexpress kan vi demontera, identifiera och montera en ny lösning på plats. Ur kundens perspektiv är det en stor fördel, annars går det många timmar bara för att åtgärda exempelvis ett slanghaveri, säger Pontus Nygren.

Entreprenörskap

Att Hydroscand är ett familjeföretag märks tydligt i vardagen, menar både Michael Rudén och Pontus Nygren.

– Beslutsvägarna är korta. Har du en idé och säljer in den kan det gå väldigt fort. Det finns en stor flexibilitet i att vara ett familjeföretag, säger Michael Rudén.

– Det finns ett djupt rotat entreprenörskap som märks ute i verksamheten. Ur det kommer engagemanget och viljan att serva kunderna och alltid göra sitt bästa möjliga. Det stora intresset för produkterna och branscherna kommer från ägaren. Och det finns en stor vilja att investera vidare i vårt spår, säger Pontus Nygren.

Anpassas lokalt

Han tror att i en tid då allt fler växer genom att bredda sin verksamhet, uppskattar kunden en leverantör som har fullt fokus på en typ av produkter.

– Vår affärsidé bygger mycket på engagemanget på orten. Vi har en decentraliserad organisation där de lokala kontoren har stora möjligheter och ett eget ansvar att anpassa sortimentet efter det lokala behovet. Jag tror kunderna märker det.

– Våra medarbetare känner kunderna. De kanske har barn i samma skola eller träffas i matbutiken efter jobbet. Det
gör att alla vill göra ett riktigt bra jobb, tillägger Michael Rudén.

Hydroscand ser med tillförsikt på framtiden, även om det finns moln på himlen i en orolig samtid.

– Vi ser att många av våra kunder och även vi drabbas av omvärldsfaktorer, där mycket blir dyrare. Men strategiskt håller vi fast vid vår affärsidé. Vi ska ta fram fler bra koncept kring service och öka tillgängligheten än mer, slår Pontus Nygren fast.

Pontus Nygren och Michael Rudén

Pontus Nygren, vd och Michael Rudén, försäljningsansvarig inom högtrycksprodukter, ser ljust på framtiden tack vare företagets stora bredd på en nischad marknad.

TEXT: LARS WIRTÉN FOTO: HYDROSCAND

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *