Studie i kvartsdamm ska bidra till bättre arbetsmiljö

Väder och vind gör sitt till, liksom berggrunden samt hur effektiv vattenbegjutningen vid containern är. Det visar en färsk rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet om risker för exponering av kvartsdamm vid borrning. Använd andningsskydd och gör egna mätningar, uppmanar forskarna.

Hur farligt är det att stå vid borren när kvartsdammet ryker? Vilka risker utsätter du dig för som borrare? Eller är det inte så dramatiskt, om arbetspassen är korta och du håller dig på behörigt avstånd från containern? De bakomliggande frågorna var många när Geotec bad IVL Svenska Miljöinstitutet att undersöka riskerna för exponering av kvartsdamm vid borrning. 20 mätningar av kvarts och respirabelt damm gjordes under juni-augusti 2017, på fyra borrplatser i fyra geologiska typområden, och nu ligger rapporten ”Mätning av kvarts och damm vid borrning” på bordet. Bo Sahlberg, forskare på IVL, berättar om de mätningar som ligger till grund för rapporten.

– Vid varje plats fick de som arbetade med maskinen bära en provtagare under en arbetsdag. För varje person dokumenterades de arbetsmoment som personen gjorde och därutöver fastställdes omgivningsfaktorer som vindriktning, vindhastighet, temperatur och luftfuktighet.

– Vi gjorde ”stickprov” vid borriggen och containern och personburna mätningar på sju personer, i Skåne och Småland samt i Stockholmstrakten.

Minskar lungornas volym

Dammpartiklar från kvarts förekommer normalt tillsammans med annat damm och är så små att de inte syns. De är farliga då kroppen inte kan göra sig av med partiklar som andats in. När de når ner i lungorna minskar lungornas volym, vilket kan göra dig andfådd och öka belastningen på hjärtat. Så kallad dammlunga ökar även risken för Kol och lungcancer, har Arbetsmiljöverket slagit fast.

– Det är lätt att inte ta faran på allvar när partiklarna inte syns. Därför är det viktigt att borrbranschen är medveten om riskerna, påpekar Bo Sahlberg.

Bär alltid andningsskydd

– Den som utsattes för störst påverkan i studien var den som arbetade vid containern. När vattenbegjutningen av kaxet inte fungerade eller inte fanns, blev damm- och kvartshalterna extra höga, säger Bo Sahlberg.

Studien pekade även på andra faktorer som påverkade utsattheten för personalen vid riggen respektive vid containern, allt från på vilket avstånd från maskinen containern stod, till vindriktning och andel kvarts i berggrunden.

– När du borrar löper du störst risk om du borrar i kvartsrika bergarter som gnejs och granit. Den skånska kalkrika jorden visade inte samma problem. Blåser det ”olyckligt” kan dammet även söka sig till den som arbetar vid riggen, inflikar Bo Sahlberg.

Sverige tillåter 0,1 milligram kvarts per kubikmeter luft och det var bara på ett ställe i studien som gränsvärdet överskreds.

– Är man osäker på förhållandena på en arbetsplats ska man skydda sig. Eller, allra helst, alltid bära andningsskydd för säkerhets skull, både vid borrigg och container.

Komplettera gärna mätningarna

Referensmätningar av kvartsdamm som riktvärden inom en bransch är möjligt, förutsatt att dessa mätningar överensstämmer med den verklighet där de sedan blir vägledande, säger Bo Sahlberg.

– Geotecs medlemmar kan med fördel använda rapporten i sitt arbetsmiljöarbete. För att dra ännu säkrare slutsatser kan resultaten kompletteras med mätningar på den egna arbetsplatsen, avslutar han.

Fotnot: Arbetsmiljöverket har utfärdat föreskrifter och rekommendationer kring hantering av kvarts; Kvarts – stendamm i arbetsmiljön AFS2015:2.

Inverkan av och åtgärder mot damm och kvarts

Olika faktorer påverkar exponeringen för respirabelt damm och kvarts. När en arbetsplats använder referensmätningar som vägvisare är det viktigt att riskerna inte underskattas och att lämpliga åtgärder vidtas, uppmanar IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL:s mätningar visar att olika faktorer påverkar exponeringen för kvarts och respirabelt damm.

Stor inverkan har:

 • Kvarts i berggrunden; ju högre andel desto större risk att halten damm närmar sig/överskrider gränsvärdet.
 • Vattenbegjutning; hur effektivt denna förmår att minska spridningen av damm från containern.

Åtgärder för att förebygga risker med kvartsdamm, enligt Arbetsmiljöverket:

 • Använd andningsskydd.
 • Skärma av/kapsla in arbetsprocessen.
 • Ventilera.
 • Vattenbegjut det dammande materialet.
 • Städa arbetsplatsen och rengör utrustningen.

Referensmätningar får, enligt IVL, användas som underlag i riskbedömningen och för val av åtgärder:

 • Om förhållandena är likvärdiga mellan det egna arbetsstället och den plats där referensmätningar gjorts.
 • Förutsatt att exempelvis arbets-metoder och maskinell utrustning överensstämmer i stor utsträckning.
 • När en tydlig dokumentation, som redovisar de likvärdiga förhållandena, finns tillgänglig på det arbets-ställe där man hänvisar till resultat från referensmätningar.

IVL Svenska Miljöinstitutet:

 • Är Sveriges första miljöforskningsinstitut, grundat 1966.
 • Har sin bas i Sverige och Europa, närmare 300 anställda.
 • Bedriver fristående, icke vinstinriktad forskning.
 • Finansieras av staten, näringslivet och EU.

Text: Mia Ising. Foto: Willem Duis, IVL Svenska Miljöinstitutet

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *