Taggarkiv: schaktfritt

Nyheter från branschgrannarna

Mattias Höglund, ordförande för
Branschorganisationen Schaktfritt, BOS.

Svensk Grundläggning och Branschorganisationen Schaktfritt, BOS, är två av borrbranschens närmaste grannar. Borrsvängen kontaktade företrädare för de båda organisationerna med frågan om vad som står högst på agendan just nu.

– Inom BOS har vi nyligen tagit två viktiga och efterlängtade steg framåt, berättar ordförande Mattias Höglund.
– Genom Sveriges Byggindustrier har vi fått en resurs i form av Bo Lorentzon. Han är anställd där som funktionsansvarig för branschföreningar och vi har tillgång till honom på 20 procent för att ta tag i viktiga projekt.
En av de saker Bo Lorentzon ska göra är att reda ut problematiken kring det som heter ”ledningsrätt”.
– Ledningsrätt kan jämföras med bygglov. Våra medlemsföretag behöver ansöka om ledningsrätt för varje jobb på en ledning som berör Trafikverkets vägar. Under de senaste åren har handläggningstiderna för ansökan ökat våldsamt och det kan nu ta fyra månader att få ledningsrätt för ett jobb som kanske bara tar en dag att utföra. Det är en orimlig situation – allting blir onödigt svårplanerat, det blir långa förseningar och brådskande arbeten kan inte utföras. Bo Lorentzon ska samarbeta med Trafikverket för att lösa detta och även titta på det juridiska. I många fall tycks det som att vi egentligen inte skulle behöva någon ledningsrätt, säger Mattias Höglund.

Dialog kring upphandlingar

Ett annat viktigt arbete är att skapa en dialog med upphandlingscentralen Sinfra, Svensk upphandlingscentral för infrastruktur.
– Sinfra har tecknat ramavtal för att ta fram upphandlingar inom VA-området hos kommuner. Upphandlingar är en flaskhals, eftersom både de kommunala VA-avdelningarna och upphandlingsenheterna är överbelastade. I stället kan kommunerna ansluta sig till Sinfra, som tar fram förfrågningsunderlagen.
– Idag är närmare 100 kommuner anslutna och för oss är det viktigt att får en dialog med Sinfra, så att det blir schyssta spelregler. Vi vill bland annat diskutera definitioner och avgränsningar i avtalen samt hur avropen ska gå till för att det ska bli rättvist mellan de olika BOS-medlemmarna, som ju ofta är konkurrenter om uppdragen, säger Mattias Höglund.

Nytt avtal om utbildning

Hos Svensk Grundläggning ligger mycket fokus på utbildning och kansliansvariga Leena Haabma Hintze presenterar en färsk och positiv nyhet:
– Vi har precis fått klart med ett nytt avtal kring utbildningen för alla som kör någon typ av grundläggningsmaskin. Det är nu en del av kollektivavtalet att alla ska ha yrkesbevis, alltså ett ”körkort” på den maskin de kör. Det är väldigt positivt att detta nu blir tydligt, för det har rått lite oklarheter kring vilka maskiner som kräver körkort. Nu gäller det alla maskiner.

Harmoniseras med EU

Svensk Grundläggning har sedan tidigare ansvaret både för att ta fram utbildningen och att vara utbildningsgivare.
– Nu ser vi över alla utbildningsplaner och innehållet i dem. Vi ska dessutom definiera utbildningen enligt EU:s kvalifikationsskala (European Qualification Framework, EQF). Det är en åttagradig skala och i Sverige har vi bestämt att byggarbetsyrkenas utbildningar ska motsvara en fyra på skalan, säger Leena Haabma Hintze.
Det nya avtalet kring utbildningen av förare av grundläggningsmaskiner träder formellt i kraft vid halvårsskiftet nästa år.

Text: Jörgen Olsson