Amelia Morey Strömberg: Kunskapsspridare med passion för vatten

Om det är möjligt att brinna för elementet vatten så är det precis vad Amelia Morey Strömberg gör. Hon ser helheter och hon ser detaljer. Hon ser till människan och det känns som om hon är en äkta humanist.

– Eller en ”vattenist”, säger hon med ett hjärtligt skratt. Amelia Moray Strömberg har arbetat med kommunalt vatten och avlopp i 30 år och är i dag verksamhetsledare på Utvecklingscentrum för vatten, beläget på Campus Roslagen i Norrtälje utanför Stockholm.

Intresset för vattenfrågor väcktes redan i barndomen, i hemstaden Buenos Aires i Argentina. Amelia Morey Strömberg växte upp i stadens deltaområde och hon slogs av kontrasterna i vattentillgång när hon hälsade på sin mormor på landsbygden. Där var den mer begränsad och dricksvattnet hämtades ur en grävd brunn.

När Amelia Morey Strömberg kom till Sverige på 1980-talet studerade hon till civilingenjör maskin med energiinriktning på KTH i Stockholm. Praktiken gjorde hon på Norsborgs vattenverk och här föll alla bitar på plats.

– Dricksvatten visade sig vara otroligt fascinerande. Allt som intresserar mig fanns där. Som ingenjör gillar jag teknik, är intresserad av kemi, biologi och av relationen mellan teknik och människa. Dessutom är jag rätt nördig och var med i datoriseringen av vattenverkets övervakningssystem, berättar hon.

För att stanna kvar i den här världen gick Amelia Morey Strömberg en utbildning i vattenkemi. Hon fick anställning på vattenverket i Gävle och flyttade därefter till skärgårdskommunen Norrtälje där hon som VA-utvecklare fick uppgiften att jobba mer med vatten- och avloppsinfrastruktur.

Problem och lösningar

Och i Norrtälje har hon stannat. Amelia Morey Strömberg är intresserad av utvecklingsfrågor, och skärgårdskommunen är en bra plats för kunskapscentret hon nu leder.

– I Norrtälje finns i princip alla problem med vatten som är aktuella globalt. Vi har brist på dricksvatten i enskilda brunnar som kan ha låg vattenkvalitet och näringsläckage från enskilda avlopp och jordbruk till Östersjön. Men kan vi hitta lösningarna här, kan vi också lösa problemen runt om i världen, säger hon.

Och hon arbetar intensivt med detta. Precis som andra skärgårdsbelägna kranskommuner i Stockholm riskerar Norrtälje att drabbas av brist på dricksvatten. Klimatförändringarna ger längre och torrare somrar, det bildas små mängder grundvatten samtidigt som befolkningen i Norrtälje ökar kraftigt just på somrarna.

Hon berättar att Norrtälje har flest enskilda brunnar i landet, cirka 33 000. Det är en enorm vattenreservoar som Amelia Morey Strömberg vill att alla ska vara rädda om.

– Vattnet bryr sig inte om oss, men vi måste bry oss om vattnet. I Sverige har vi bra vatten i våra sjöar, men vårt grundvatten är mycket känsligt. Vi kan inte tillverka vatten, säger hon.

Kvalificerade brunnsborrare

Var tredje enskild brunn i vissa områ- den har förhöjda salthalter till följd av sjunkande grundvattennivåer, förtätning och permanentning av sommarstugor. Sommarstugeägare behöver därför tänka till innan de borrar en ny brunn. Ett stort problem är att de borras för tätt – man testar på ett ställe, får inget vatten, och borrar vidare.

– Det sker i den svenska skärgårdsmiljön och på andra platser i världen. Det ger konsekvenser. För tätt borrade brunnar påverkar omliggande brunnar, säger hon.

Amelia Morey Strömberg betonar vikten av kvalificerade brunnsborrare.

– I mitt dagliga arbete arbetar jag mycket med enskilt vatten som VA- rådgivare och möter privatpersoner, samfälligheter och företag. De som kommer hit ser att lösningarna är betydligt mer komplexa än man kanske tror. Därför är kvalificerade brunnsborrare så viktiga, säger hon.

I hennes nätverk finns brunnsborrare som hon håller högt eftersom de är professionella, yrkesstolta och kunniga. De vet att en brunn ingår i ett cirkulärt system, och att man inte borrar i onödan. Utan adekvat kunskap kan man få in Östersjön i brunnen.

– Skickliga brunnsborrare har kunskap om vattenkvalitet och de undersöker, frågar och tänker till. Hur djupt brukar man borra här? Finns det risk för saltvatteninträngning? Mitt råd är att kolla med SGU och att inte borra tills det kommer vatten. Här i Norrtälje finns relikt vatten som är 40 till 50 gånger saltare än Östersjöns vatten. En sådan brunn kan aldrig rättas till, Säger Amelia Morey Strömberg.

Hon berättar att 1,2 miljoner människor runtom i Sverige har enskilt vatten och avlopp kopplade till sina permanentboenden. Lika många har enskilt vatten och avlopp kopplade till sina fritidshus.

Inomhus kan man odla hållbart året om, visar Amelia Morey Strömberg.

Vatten är livsmedel

– Det innebär att nästan tre miljoner personer är helt ansvariga för sitt eget dricks- vatten. När jag håller föredrag brukar jag säga att det inte är förbjudet att dricka sitt eget avloppsvatten, och att många gör det, säger Amelia Moray Strömberg.

Att det blir så beror återigen på okunskap och det är ytterligare ett starkt argument för de kvalificerade brunnsborrarna, menar Amelia Morey Strömberg. De kan hjälpa kunderna att ta rätt beslut, att först borra efter vatten och därefter installera avlopp.

Men samfälligheter, sommarkaféer eller restauranger har helt andra krav på dricksvatten – lika höga som en kommuns. För dem är dricksvattnet livsmedelsklassat och ska klara renhet, estetiska och hälsomässiga kriterier. Det är viktigt att ha en reningsteknik som klarar alla dessa parametrar.

– Även här kommer brunnsborrarna in som viktiga aktörer – och inte minst de som tillverkar vattenfilter. Det är en oreglerad marknad och när det gäller filtren är de varken kontrollerade eller certifierade.

Utvärderar filter

Kunskapscentret har därför startat ett unikt projekt där olika typer av reningsfilter blir utvärderade.

– I källaren har vi en testrigg och ett vattenverk som vi testar dricksvattenkvaliteten i. Det är ett pågående test vi gör tillsammans med fem andra kommuner för att utvärdera om det finns filter som klarar arsenik, uran och bly från enskilda brunnar. Det är inget man har testat tidigare, säger hon.

Amelia Morey Strömberg visar runt i lokalerna: Utställningen Vattenexpo med olika typer av vattensparande toaletter och reningsfilter; vatten- och avloppslabbet; testrummet för olika reningstekniker – och slutligen akvaponin. Amelia Morey Strömberg döljer inte sin förtjusning när hon visar de praktfulla grödor som växer i ett slutet cirkulärt vattensystem i symbios med fiskar i en tank. Det handlar om hållbar odling inomhus, året om – en kunskap Utvecklingscentrum för vatten delar med sig av.

Det är tydligt att Amelia Morey Strömberg inte bara brinner för vatten. Hon är också en engagerad kunskapsspridare.

– Vi samlar och sprider information om VA-frågor för det är något vi alla har en relation till, säger hon. Och när det kommer till mig själv så bryr jag mig om både vatten och människor. Om vi inte tänker på vår relation till vatten, kommer vi inte överleva. För mig är det viktigt att förklara att klimatförändringens symptom syns först i form av vatten – för stora vattenmängder eller för små. Oavsett om vi löser klimatförändringen eller inte så måste vi lösa vattenfrågan.

 

Amelia Morey Strömberg

Gör: Verksamhetsledare på Utvecklingscentrum för vatte.

Ålder: 59 år.

Bor: Mitt i Rimbo, drygt två mil utanför Norrtälje.

Familj: Make och två utflugna barn.

Det visste du inte om Amelia: Hon är nominerad till Roslagens naturvårdspris 2020 med motiveringen: För sitt stora engagemang när det gäller dricksvatten och avlopp, såväl strategiska frågor som stora och små utbyggnadsprojekt.

TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH FOTO: ANETTE PERSSON

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *