Borrföretagens nya VD rekryterad!

David Johansson tf ordförande Borrföretagen

Under hösten har styrelsens pågående process med att rekrytera en blivande vd prioriterats. Att driva en medlemsstyrd branschorganisation i avsaknad av utsedd vd har haft sina utmaningar. Många timmar och möten har spenderats för att fatta rätt beslut, flera av administrativ karaktär.

Vår t f förvaltningschef har balanserat detta väl, i nära dialog med vår personal som ställt upp och arbetat föredömligt under hösten. Ekonomisystemen är sammanflätade mellan de tidigare organisationerna och förslag till budget är framtaget inför vår kommande stämma. Rekryteringsprocessen är avslutad och styrelsen har gjort bedömningen att organisationen äntligen är redo för tillsättande av vår första vd att leda Borrföretagen.

Verksamhetsplanen för 2021 är under bearbetning och har fokus på bland annat medlemsnytta och värdeskapande för vår bransch, i form av fler borrmeter och ökad sysselsättningsgrad.

Vidare är min starka förhoppning och övertygelse att en enig styrelse gjort rätt val i att utse Pär Malmborg som vd för vår organisation från och med 1 februari. Intresset var stort, med över 90 sökande till tjänsten. För mig var det över förväntan och jag tolkar det som att vår bransch glädjande nog väcker ett allt större intresse i samhället. Flera intressanta kandidater stod att välja mellan, där Pärs profil attraherade oss mest. Bland annat är Pärs drivkraft, förutom goda personliga egenskaper och erfarenhet av medlande diskussioner internationellt inför borrningar åt olje- och gasindustrin, hans akademiska bakgrund inom geologi och hydrogeologi och att han gärna vill arbeta i en framtidsbransch ett gott betyg till oss! Pär tror också att han kan tillföra en del nya intressanta infallsvinklar och utvecklingsmöjligheter tack vare på sin bakgrund inom alternativa borrtekniker som olje- och gasindustrin tillämpar.

Jag är övertygad om att Pär, i samråd med styrelsen och med dess stöd, kommer att leda Borrföretagen i en fortsatt bra riktning. Mitt råd till dig Pär, är att vara ödmjuk, tro på dig själv och behandla dina medarbetare, medlemsföretag och avtalsleverantörer med respekt. Stort tack till alla sökande och återigen varm välkommen till Borrföretagen Pär!

I senaste numret av Borrsvängen har vi fokus på skydd av Sveriges fina grundvatten, med flera läsvärda artiklar och reportage om hur vi bäst bedriver arbete för att säkerställa kvaliteten och vilka försiktighetsåtgärder som kan vara rimliga att vidta i särskilt utsatta områden. Ni kan även läsa om det pågående arbetet om europastandarder för utförande av vatten- och energibrunnar som bevakas av vår jurist Dominika Rydel. En standard som vi i nuläget från styrelsens sida ställer oss tveksamma till, då vår geologi och vårt tillvägagångssätt för hur både vatten- och energibrunnar utförs skiljer sig markant från andra länder i Europa. Behovet av en standard kan, från svenskt perspektiv, också ifrågasättas eftersom vi redan har en fungerande Normbrunn, framtagen av SGU. I vår mening styr den oss borrentreprenörer och ger oss de ramar/regelverk och möjlighet till att samspela med markens egenskaper och utvinna vatten eller energi av så god kvalitet som de hydrogeologiska egenskaperna lokalt ger oss möjlighet till. I nuläget finns det en överhängande risk att europeiska standarder leder till fördyrade borrkostnader och begränsningar av vår marknad.

Pandemin påverkar fortsatt vårt samhälle. Lyckligtvis upplever vi att vår bransch till skillnad från många andra hittills klarat sig förhållandevis bra, även, om vi självklart är många som är påverkade. Som ordförande i en medlemsorganisation känner man dessutom en stor avsaknad av våra medlemsmöten och att få möjlighet till kollegial samvaro. Organisationen arbetar nu för alternativa mötesformer i form av digitala och mindre lokala möten (med reservation för gällande restriktioner) under 2021. Håll ut, visa förståelse, var rädda om varandra, våga tänk nytt och utnyttja tiden för kompetensutveckling, så kommer vi förhoppningsvis starkare ur detta på sikt.

Till alla våra medlemsföretag och avtalsleverantörer vill jag också rikta ett stort tack för att ni fortsätter att stödja och bidra till att vår organisation och bransch utvecklas – tillsammans bidrar ni till ökad sysselsättning som vi alla gynnas av. En unik och samhällsviktig bransch som samverkar med jordens resurser på ett hållbart sätt genom friskt vatten – vårt viktigaste livsmedel – och med förnybar och lokalproducerad energi i form av geoenergi, samt med entreprenad- och prospekteringsborrning för effektivare infrastruktur och minskade koldioxidutsläpp till vår atmosfär. En framtidsbransch helt enkelt!

Avslutningsvis vill jag lyfta fram att vi är starka tillsammans och till alla er som inte är medlemmar: Välkommen in med en ansökan! Vi erbjuder nätverkande och gemenskap som ni garanterat kommer ha nytta av i ert företagande.

Trevlig läsning och borroptimistiska hälsningar!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *