Återfyllning – Därför behövs mer kunskap om återfyllning

– Grundprincipen vid borrning i Sverige är öppna borrhål. Det är bättre ur många aspekter. Däremot har vi vissa områden där det kan finnas fog för att återfylla, helt eller delvis. Framför allt i områden med speciella geologiska förutsättningar eller i skyddsområden.

Generellt tycker jag att vi ska se återfyllning som en ökad kunskap och möjlighet för branschen.

Så säger Johan Barth, hydrogeolog vid Borrföretagens kansli.

– Man ska se återfyllning och särskilt partiell återfyllning som ett hjälpmedel att kunna utföra energibrunnar i speciella områden, till exempel i ett vattenskyddsområdes sekundära zon. Hel eller partiell återfyllning eliminerar de problem som djupt liggande och oönskat grundvatten kan ge. Det blir en möjlighet att utföra energiborrningar på områden där det tidigare inte har getts tillstånd, vilket ger fler möjlighet att dra nytta av geoenergins fördelar och skapar fler uppdrag för vår bransch.

I de riktlinjer för återfyllning som Svenskt Geoenergicentrum tagit fram rekommenderas särskilt partiell återfyllning.

– Vi ska vara rädda om det söta grundvattnet och en partiell tätning på rätt djup blockerar den vertikala hydrauliska koppling som borrhålet kan åstadkomma, säger Johan Barth och fortsätter:

– Att i ett område göra en vattenbrunn till 100 meters djup med god kvalitet är inget ovanligt. Men det är inte bra att sedan borra en 200 meter djup energibrunn kanske bara 20 meter därifrån, om det finns dåligt grundvatten på djupet.

Mer kunskap behövs

Johan Barth menar att kunskapen om partiell återfyllning idag är ganska dålig. Få svenska brunnsborrare har särskilt stor erfarenhet av metoder och ännu sämre är kunskapsläget hos beslutsfattare ute i kommunerna.

– Det görs en del hela återfyllningar, till exempel i sekundär zon och i andra skyddsvärda geologier och områden. Men ryggmärgsreaktionen hos kommunerna är att säga nej. Dock visar vår erfarenhet att efter en dialog där vi får tillfälle att förklara tekniken, så ger man tillstånd. Jag tror att krav på återfyllning – hel eller partiell – kommer att bli vanligare. Dels därför att det borras allt mer för geoenergi, dels i takt med att kunskapen om metoderna ökar, både hos bransch och beslutsfattare.

Johan Barth uppmanar branschen att ta till sig riktlinjerna och framför allt de metoder som gäller kring partiell återfyllning:

– Det är egentligen ingenting konstigt. Visar klorid- eller konduktivitetsmätningen saltvatten på en viss nivå så löser man det snabbt genom att ha plugg och bentonitpellets i beredskap.

Text: Jörgen Olsson, Illustration: Svenskt Geoenergicentrum & Geostrata.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *