Återfyllning – Motala Kommun ändrade beslut efter dialog

Motala kommun krävde återfyllning av en energibrunn som Finspångs Brunnsborrning, FBB, fått i uppdrag att borra i ett vattenskyddsområde. För dyrt, konstaterade FBB. Efter dialog med kommunen ändrade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen beslutet till att endast omfatta partiell återfyllnad.

I ett vattenskyddsområde har skydd av en befintlig eller framtida dricksvattentäkt högsta prioritet. Det kan leda till begränsningar för flera olika typer av anläggningar och verksamheter, bland annat att anlägga energibrunnar. Orsaken är oro för att vattnet i energibrunnen får kontakt med grundvattenmagasinet och därmed riskerar att förorena det.

– Vi har tre grundvattentäkter i kommunen, varav en ligger i ett beslutat vattenskyddsområde, Tjällmo. Det var här den aktuella energibrunnen borrades varför vi ville att den skulle återfyllas partiellt, berättar Åsa Ståhlkloo, processingenjör på Tekniska serviceförvaltningen Vatten, som är huvudman för kommunens vatten- och avloppsverksamhet.

Åsa Ståhlkloo, Motala kommun.

Ändrade yttrandet

Det är miljö- och hälsoförvaltningen som är myndighetsutövare och därmed tar besluten i den här typen av frågor. Men som huvudman är tekniska service-förvaltningen en tung remissinstans. Efter att ha bjudit in FBB till dialog ändrade förvaltningen sitt yttrande och förordade partiell istället för fullständig återfyllning, vilket också blev beslutet.

– Huvudsaken är att vi skyddar vår dricksvattentäkt. Den ligger i en grustäkt på endast 10-20 meters djup. På detta djup var det nödvändigt att återfylla så att det inte finns något som riskerar att förorena grundvattnet. Men den del av brunnen som ligger under grustäkten kan vi inte se ska påverka grundvattnet negativt, förklarar Åsa Ståhlkloo.

Gränsfall

Men det är inte bara inom ett vattenskyddsområde kommunen kan besluta om krav på återfyllning. Just nu har Åsa Ståhlkloo ett ärende på sitt bord med en ansökan om att borra just utanför vattenskyddsområdet i Tjällmo.

– I det fallet kan vi ändå hänvisa till skyddet av grundvattentäkten. I just det fallet finns dessutom planer på att ändra gränsdragningen av vattenskyddsområdet så att fastigheten hamnar innanför. Det är därför ett gränsfall hur vi kommer att bedöma det.

Fåtal ärenden

Åsa Ståhlkloo ser inte beslutet om återfyllning i Tjällmo vattenskyddsområde som vägledande i juridisk mening.

– Men det kommer ändå utgöra en hjälp när vi ska yttra oss framöver i liknande fall.

Svenskt Geoenergicentrums rekommendationer kommer vara ett stöd för kommunen till kommande yttranden.

– Det är alltid svårt med sällanärenden. Det kanske rör sig om en eller ett par fall om året, så det är väldigt bra att vi får mer vägledning.

Efterlyser tillsyn

Åsa Ståhlkloo efterlyser en noggrann uppföljning och rapportering av återfyllda brunnar.

– Vi skulle vilja ha tillsyn på utförandet så att vi vet att det har skett på rätt sätt. Det är viktigt att det blir rättvist och konkurrensneutralt för brunnsborrarna. En seriös brunnsborrare ska inte behöva riskera att en konkurrent tar chansen att strunta i beslutet eller återfylla slarvigt för att därmed kunna erbjuda ett lägre pris till kunden.

Text: Lars Wirtén, foto: Privat.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *