Ett år som enad branschorganisation – en period med utmaningar och framtidstro!

David Johansson tf ordförande Borrföretagen

Vårt första år som en enad branschorganisation närmar sig. Visst har det inneburit utmaningar i processen, både inför sammanslagningen och under vårt första år, för både vår personal och den tillsatta styrelsen. Mycket fokus har varit att sätta den nya organisationen. Utvärdera, implementera nya rutiner för två kontor, kommunikation internt och externt. Fusionera de olika organisationerna, balansera och överbrygga mindre kulturkrockar mellan arbetssätt och hitta nya effektiviserade rutiner. Allt i linje med att utveckla Borrföretagen i rätt riktning.

Undertecknad har förtroendet att leda organisationens första år som tf ordförande tillsammans med övriga styrelseledamöter. En klok och bra styrelse som efter stämman lade majoriteten av sina tidigare särintressen från de gamla organisationerna bakom sig och glädjande nog kunnat fokusera på att fatta beslut utifrån vad vi tror är bäst för vår bransch och våra medlemmar. I avsaknad av tillsatt vd i den nya organisationen rekryterade vi tidigt en tf förvaltningschef för att vara styrelsens förlängda arm till personalen, implementera styrelsens beslut och optimera personalens arbetsuppgifter.

Några medlemsföretag och avtalsleverantörer har lämnat fler synpunkter än andra. Här har vi i styrelsen försökt besvara dem med stor respekt, även om det många gånger har visat sig vara rena missförstånd. Men lika väl är det viktigt att alla känner att man har möjlighet att rikta både negativ och positiv kritik till organisationen. Högt i tak är uppskattat så länge man visar varandra respekt.

Rådande pandemi har dessutom försvårat vårt kommunikationsarbete och jag är övertygad om att vi kunnat reda ut synpunkter på ett bättre sätt om vi lyckats genomföra våra normala medlemsmöten. Glädjande nog upplever jag att både styrelse och personal nu har en god samsyn för att utveckla vår branschorganisation i rätt riktning. Under sammanslagningsprocessen pratade vi mycket om att 1+1 ska bli 3 och jag vill hävda att vi nu är på god väg. Visst har vi haft ”hinder på vägen” när delar av tidigare personal valde att sluta under sommaren. Men vi tar nu ett viktigt steg genom att rekrytera en vd till organisationen. Tidigare personals kompetenser är säkrade via konsultavtal med Borrföretagen och vår tf förvaltningschef leder organisationen i rätt riktning i avvaktan på att den nya vd:n blir tillsatt. Vår tekniske expert inom geoenergi, Signhild Gehlin, har glädjande nog tackat ja till att befordras till vd i Svenskt Geoenergicentrum. Diskussioner med IGHSPA Sweden pågår styrelserna emellan och vår förhoppning är att vi även där ska hitta gemensamma nämnare till samverkan för att lyfta detta segment än mer och skapa fler borrmeter till era medlemsföretag och våra avtalsleverantörer.

Vissa processer önskar man ska gå fortare än andra men samtidigt är ett av mina motton att man eftersträvar god samsyn i en medlemsstyrd organisation. Ha tålamod, visa respekt och förståelse mellan varandra och på så vis nå konsensus i majoriteten av besluten som fattas.

Flera viktiga beslut är nu tagna och implementerade. Organisationen har satt sig och det är med tillförsikt som vi i styrelsen ser fram emot att rekrytera en vd till Borrföretagen. Läs även mer om den processen på sid 10 i intervjun av vår tf förvaltningschef.

Till alla våra medlemsföretag och avtalsleverantörer vill jag rikta ett stort tack för att ni stödjer och bidrar till att vår organisation utvecklas och än mer får den respekt som den är förtjänt av i vårt samhälle. En unik och samhällsviktig bransch som samverkar med jordens resurser på ett hållbart sätt genom friskt vatten – vårt viktigaste livsmedel, förnybar och lokalproducerad energi i form av geoenergi samt entreprenad- och prospekteringsborrning för effektivare infrastruktur och minskade koldioxidutsläpp. En framtidsbransch helt enkelt!

Tillsammans är vi starka och till alla er som inte är medlemmar – välkommen in med en ansökan.

Trevlig läsning och optimistiska hälsningar!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *