Enkla, snabba och exakta instrument är framtidens vinnare

John Flåm är utvecklingschef på norska företaget Devico.

I Norge bygger företaget Devico vidare på grundaren Viktor Tokles drygt 30 år gamla uppfinning, DeviDrill, för styrd kärnborrning. Systemet, som förfinats och utvecklats genom åren, används idag i över 40 länder. I takt med att behovet av att veta var borrhålen går ökar, har vi nu fokus på allt mer förfinad elektronik och mjukvara för mätning och för användaren att ta till sig och förstå informationen, säger John Flåm, utvecklingschef på Devico.

Marknaden i Norge är liten. För liten, menar John Flåm och berättar att den största delen av verksamheten bedrivs utomlands.

– Nästan hela vår omsättning kommer från den internationella marknaden och så har det varit länge. Utomlands är det framför allt inom gruvindustrin som vi har våra största och flesta kunder. I den branschen har man alltid varit intresserad av att mäta. Både vid gruvdrift och prospektering vill man träffa bestämda punkter och här levererar vi mycket teknik för styrd borrning och mätning.

På hemmaplan i Norge är de flesta av Devicos uppdrag knutna till geotekniska undersökningar och infrastruktur.

– Ett intressant och omfattande projekt är den stora utbyggnaden av Östfoldbanan, en järnvägssträcka. Den går till stora delar på mark som består av kvicklera, som är mycket känsligt och lätt kan utlösa jordskred. Bygget har ställt enorma krav på markförstärkning med spontning och pålning under jord. Här har vi varit involverade med gyrobaserad avvikelsemätning och det har rört sig om flera hundra pålar per kvadratkilometer. Det är en stor produktion som kräver att man kan mäta snabbt och exakt, säger John Flåm.

Fokus på enkelhet

Devicos strävan efter enkelhet och användarvänlighet har ställts på sin spets under de rådande coronatiderna, berättar John Flåm:

– En konsekvens av pandemin är att vi har gett mycket utbildning och service på distans, via dator. Det ställer extra stora krav på att instrumenten är lätta att förstå och hantera, annars fungerar det inte med distansutbildning. Nu håller vi distanskurser på omkring två och en halv timme för kunder över hela världen – sedan är de klara att gå i drift.

Patent mot felkällor

På gyro-sidan har Devico utvecklat och patenterat en egen lösning.

– Gyroinstrument är mycket bra, men de är inte perfekta. De påverkas av brus och andra felkällor och rapporterar ofta rotationer och avvikelser fast de är helt stilla. De kan också rapportera större eller mindre avvikelser än vad det i verkligheten är och de felen ackumuleras. Våra gyron vrider sig runt sin egen axel och kompenserar på det sättet själv för avdriften.

Framtiden ligger i hastighet och användarvänlighet, menar John Flåm:

– Du kan ha hur bra mätinstrument som helst, men det räcker inte. Det ska vara lätt att snabbt tillgodogöra sig datan och den ska kunna gå direkt till fälttekniker och geologer. Det är inom den delen av teknikutvecklingen det kommer att avgöras och där gäller det att hänga med.

Två av Devicos gyroinstrument.

Text: Jörgen Olsson, Foto: Devico

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *