EU vill satsa på

Rysslands invasion av Ukraina har fått EU att agera snabbt när det gäller att snabba på omställningen
till ett fossilfritt samhälle. I maj presenterade EU-kommissionen den så kallade Repower EU-planen, som anger hur EU ska göra sig oberoende av fossila bränslen från Ryssland. Satsningar på geoenergi och värmepumpar pekas tydligt ut som en viktig del i omställningen.

Att geoenergi är ett förnybart energislag slås fast i förnybarhetsdirektivet från 2018, där geoenergi ingår i definitionen av förnybar energi. Direktivet anger också hur stor del av energin som ska anses vara förnybar i system med värmepumpar, i enlighet med en formel som utgår från den mängd primärenergi som krävs för att driva värmepumpen.

Om denna formel och hur primärenergin beräknas finns många åsikter. I Sverige har den bidragit till en infekterad debatt mellan företrädare för geoenergi och fjärrvärmebranschen om hur miljönyttan ska beräknas och tolkas och hur den ska införlivas i svenska byggregler.

Med Repower EU-planen är EU-kommissionen däremot tydlig med att geoenergi spelar en viktig roll i omställningen. Man vill se en fördubbling av antalet värmepumpar och ”åtgärder för att integrera geoenergi och termisk solenergi i moderna fjärrvärmesystem.”

– I dag fick geoenergi till sist det erkännande den så länge förtjänat, kommenterade Phillipe Dumas, generalsekreterare för EGEC, European Geothermal Energy Council, när planen presenterades.

Utmaningar finns

EU-kommissionen uppmanar också medlemsstaterna att ”fullt ut utnyttja stödåtgärder som sänkt moms på högeffektiva uppvärmningssystem” för att uppmuntra till att installera värmepumpar av olika slag.

– Repower EU-planen är en bra satsning som uppenbart inbegriper en hög ambition att utöka och utveckla geoenergi och djupgeotermi. Men det finns också stora utmaningar i hur vi i branschen ska klara att leva upp till planen, säger Signhild Gehlin, vd på Svenskt Geoenergicentrum och förklarar:

– Alla dessa nya värmepumpar ska tillverkas, levereras och installeras. Det är brist på brunnsborrare i hela EU och det finns fler flaskhalsar som begränsar möjligheterna. Men det är bra att intentionerna finns och att viljan att satsa är större än tidigare.

För att bygga bort dessa flaskhalsar vill EU-kommissionen se en stor satsning på leverantörskedjorna och den arbetskraft som behövs inom sol, vind- och värmepumpsteknik. För att komma till rätta med kompetensbristen uppmuntrar EU-kommissionen aktörer inom produktion av förnybar energi och tillståndsmyndigheterna att inrätta ”ett storskaligt kompetenspartnerskap”.

Kopplas till fjärrvärme

I planen kopplas resonemangen kring geoenergi och värmepumpar tydligt samman med en utbyggnad av fjärrvärmenät.

– Det beror på att den konflikt som vi ser i Sverige mellan geoenergi och fjärrvärme inte finns på samma sätt i övriga Europa. Där betraktas inte systemen som konkurrenter, utan man kopplar gärna ihop systemen. I Sverige har vi ett väl utbyggt fjärrvärmenät som är dimensionerat för höga temperaturer. I Europa är man mer i startgroparna att bygga ut fjärrvärmen och då sker det med lägre temperaturer i näten, vilket lättare fungerar tillsammans med geoenergisystem, säger Signhild Gehlin.

Signhild Gehlin

Signhild Gehlin på Svenskt Geoenergicentrum.

TEXT OCH FOTO: LARS WIRTÉN

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *