Malin Forsgren: Det är bråttom nu

Malin Forsgren
Foto: 2050

– Känslan är att nu går det väldigt fort med hållbarhetskraven. Företag som inte har förberett sig för detta kommer inte klara sig. Det rör sig om företagens överlevnad. Det säger Malin Forsgren, hållbarhetskonsult på konsultföretaget 2050.

2050 är ett konsultföretag som hjälper företag och organisationer att bli mer lönsamma genom att minska sin påverkan på klimatet och bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Malin Forsgren är senior konsult med inriktning på affärsutveckling och påverkan för bland annat energi-, transport- och byggbranschen. Konkret handlar det bland annat om att konkretisera övergripande klimatmål till faktiska åtgärder som gör att målen kan nås.

– Många företag ligger just där i processen, att gå från ord till verkstad. Men analysskedet är viktigt. Det är svårt att sätta relevanta mål om man inte vet var man befinner sig i förhållande till sin omvärld och vilka utsläpp ens egen verksamhet ger upphov till. Malin Forsgren ser tre huvudsakliga skäl till att utvecklingen nu går snabbt mot en fossilfri ekonomi:

  1. Statliga och mellanstatliga regleringar.
  2. Ekonomiska fördelar.
  3. Tiden: snart är det för sent att undvika mycket kostsamma effekter.

Statliga och mellanstatliga regleringar

Malin Forsgren ser hur fler företag ställer allt högre krav på sina leverantörer och att deras kunder i sin tur skärper kraven och förväntningarna på ett aktivt och öppet klimatarbete. Marknaden trycker på för förändring. Men trycket från stater och mellanstatliga samarbeten som EU ökar just nu ännu snabbare.

– Förra veckan kom så många beslut att det är svårt att ens sammanfatta. EU-kommissionen skärpte sitt bindande mål om minskning av utsläppen från 40 till 55 procent till 2030. Det kommer att backas upp av massor med lagstiftning som gör det dyrare att använda kol och andra fossila bränslen.

Ett annat beslut som Malin Forsgren nämner är EU:s så kallade taxonomi, som ska främja hållbara investeringar genom att göra det tydligare vilka verksamheter som bidrar till EU:s miljömål. Taxonomin ställer bland annat upplysningskrav på alla större företag samt aktörer på finansmarknaden och börjar gälla den 1 januari 2022.

– Alla större företag kommer att tvingas att i sina årsredovisningar ange hur stor del av deras omsättning som är hållbar. Det kommer krävas att investerare har hållbara portföljer. Taxonomin kommer även vara styrande för bankerna, vilket gör det svårare att låna pengar till investeringar som inte uppfyller höga hållbarhetskrav.

– Det sistnämnda kommer ha stor påverkan på byggsektorn. Stora företag märker redan av detta, men jag tror att kraven snart kommer nå ända ner på småföretagarnivå.

Ekonomiska fördelar

Förutom regleringar och kraftigt höjda klimatambitioner i världen, pekar Malin Forsgren på ekonomiska fördelar som en andra anledning att snabbt ställa om.

– All företagsekonomisk forskning visar att företag som har en stark hållbarhetsprofil går bättre än andra, både vad gäller kursutveckling på börser och lönsamheten.

Även USA:s kraftigt ökade klimatmål kommer att påverka marknaden globalt och därmed även i Sverige, menar Malin Forsgren.

– Idén om ett globalt pris på koldioxid, likt den svenska koldioxidskatten, kan nu få fäste. Då blir komponenter som importeras mycket dyrare om de produceras med fossil kraft.

Det är bråttom nu

Den tredje anledningen, att det är bråttom, kan tyckas ligga bortom marknadens ekonomiska drivkrafter. Tvärtom, häri ligger vad som i alla fall borde vara den starkaste drivkraften, menar Malin Forsgren.

– Många förstår inte hur akut läget är. Vi har verkligen inte lång tid på oss att vända utvecklingen. Det går inte ens att föreställa sig kostnaderna om vi inte ställer om. Vi kommer till exempel inte kunna odla livsnödvändiga livsmedel på många platser. Det kommer att kosta både enorma summor pengar och många liv.

Malin Forsgren verkar ändå vara optimistisk. Det är nu det händer – och det händer på riktigt.

– Det går inte att förutsäga hur snabbt det här kommer att gå, det beror på vilka makthavare som väljs och hur engagerade de är. Men känslan är att allt går väldigt fort nu.

TEXT: LARS WIRTÉN

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *